Onderzoek naar taalaanbod met medewerking van Het Begint met Taal

Met steun van Het Begint met Taal heeft het Kennisplatform Integratie & Samenleving het taalaanbod voor anderstaligen in kaart gebracht. Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek.