Rapport arbeidsmarktintegratie voor statushouders: beleid en goede werkwijze

Onlangs verscheen het rapport Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland: beleid en goede werkwijze. Dit rapport biedt onder meer antwoord op de vraag: Welke maatregelen voert de Nederlandse overheid uit om de arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten te bevorderen?