Iedere nieuwkomer verdient een vrijwilliger om Nederlands te oefenen in de praktijk. In het huidige overheidsbeleid is alleen inburgeringsonderwijs geregeld, maar er is meer nodig als je wilt meedoen. Bijvoorbeeld oefenen voor een gesprek met de dokter of op de werkvloer. Dit belangrijke werk van taalvrijwilligers wordt erg onderbelicht. Hoog tijd dat daar verandering in komt, vindt landelijk steunpunt voor taalcoaching Het Begint met Taal.

Wij onderstreepten op 7 december, de internationale dag van de vrijwilliger, het belang van taalcoaching. Op het Gratis Goud festival in Deventer lieten we zien hoe lastig het is als je de taal niet spreekt. Een taalvrijwilliger en deelnemers vertelden op het podium hoe belangrijk taalcoaching voor hen is. Daaruit blijkt: (taal)vrijwilligers zijn goud waard!

Taalcoaching vergroot je wereld

De beste manier om Nederlands te leren is een combinatie van goede taalles op school én taalcoaching door een vrijwilliger in de praktijk. Op school wordt de basis voor het Nederlands gelegd, zoals grammatica en alfabetisering. Wekelijks komen meer dan 8.000 taalvrijwilligers in actie om met 20.000 nieuwkomers Nederlands te oefenen in de praktijk. De impact die vrijwillige taalcoaching kan hebben op het leven van een nieuwkomer is groot. Coördinator van een taalmaatjesproject: “Een Syrische moeder die eerst stil aan de rand van het schoolplein stond, praat nu met andere ouders.” Ook voor vrijwilligers is taalcoaching belangrijk: “Dankzij de taalcoaching kan ik toch een beetje oma zijn, en heeft het zoontje van m’n taalmaatje een oma in Nederland.” Deze impact blijkt ook uit onderzoek van onder meer het Verwey-Jonker Instituut (2013). Taalcoaching zorgt ervoor dat:

  • de zelfredzaamheid verbetert;
  • het taalniveau en de participatie toenemen;
  • vrijwilligers een positiever beeld krijgen over de situatie van nieuwkomers;

Na een taaltraject gaat 30% van de nieuwkomers betaald werk doen, 20% verder met een cursus of opleiding en 18% neemt deel aan een inburgeringsexamen. Taalcoaching vergroot je wereld.

Iedere nieuwkomer verdient een taalvrijwilliger

Alle nieuwkomers verdienen een taalvrijwilliger die hen wegwijs maakt in de Nederlandse taal en cultuur. We pleiten voor extra financiering, zodat vrijwilligersorganisaties meer nieuwkomers kunnen ondersteunen. Ook is het belangrijk dat de inburgering overzichtelijker wordt. Zo bouwen nieuwkomers sneller een toekomst op in onze samenleving.

Het Begint met Taal

600.000 Anderstaligen doen door taalproblemen niet mee in onze samenleving. Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen, taalkennis en contacten. 161 Taalcoachafdelingen uit ons netwerk zorgden er in 2015 voor dat 20.333 anderstaligen hun taal verbeteren en zelfvertrouwen krijgen. Landelijk steunpunt Het Begint met Taal maakt vrijwillige taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar.