Het rapport van Regioplan Beleidsonderzoek over de effecten van het landelijke project Taalcoach is maandag 4 april verschenen. Het rapport laat zien dat vrijwilligers als taalcoach een belangrijke aanvulling zijn op de inburgeringcursussen. Door het een-op-een contact kunnen taalcoaches aan de slag met de specifieke taalwensen van inburgeraars. Hierdoor nemen de taalvaardigheid en de zelfredzaamheid van inburgeraars toe. Door het grotere zelfvertrouwen durven zij meer Nederlands te spreken en meer naar buiten te treden. En ze raken gemotiveerd om de taal nog beter te leren en de inburgering af te ronden.

Integratie
“Inburgering is een belangrijke eerste stap voor integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Een succesvolle inburgering ligt voor een deel bij de inburgeraar zelf. Tegelijkertijd is de betrokkenheid van Nederlanders heel belangrijk voor echte integratie, dat maakt dit project juist zo succesvol”, aldus Martine Kruythoff, bestuurslid Gilde SamenSpraak Nederland. Vrijwilligers die voorheen nauwelijks contact hadden met vluchtelingen en migranten, krijgen door het project meer begrip voor de vaak moeilijke situatie van anderstaligen. Ook merken zij dat het niet eenvoudig is om de taal te leren en sociale contacten aan te gaan.

Samenwerking
Het project Taalcoach is een gezamenlijk project van Humanitas, Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en Gilde SamenSpraak Nederland. Er zijn inmiddels ruim 9.000 koppelingen tussen inburgeraars en vrijwilligers tot stand gebracht. Begeleiding is belangrijk voor het welslagen van het werk van de taalcoach. Vrijwilligers willen hun ervaringen delen en willen weten hoe ze de ontmoetingen het beste kunnen invullen. De genoemde organisaties vormen hierin een belangrijke faciliterende rol.

Toekomst
Gemeenten konden voor de periode 2008 tot en met 2011 geld ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Taalcoachproject. Maar vanaf 2012 komt er een eind aan de landelijke financiering van dit succesvolle project. “Dat is doodzonde, want met geringe middelen worden grote resultaten bereikt”, aldus Martine Kruythoff. Gemeenten die het lokale project willen voortzetten, moeten dit uit andere middelen financieren. Als gemeenten een dergelijk project willen vervolgen, is het volgens Regioplan van belang om nu door te pakken. De expertise op lokaal niveau blijft dan behouden en de vrijwilligers blijven beschikbaar voor het project.

Het rapport van Regioplan kunt u hier downloaden.