Staatsexamen NT2

Eind 2018 werden de staatsexamens Nt2 niet meer afgenomen. Op sociale media circuleerden namelijk complete beschrijvingen en uitwerkingen van opdrachten uit eerdere examens. Door dat besluit werden ongeveer 4000 mensen gedupeerd. Het gaat om nieuwkomers die Nederlands leren. Een deel van hen heeft het diploma nodig als onderdeel van het inburgeringsexamen.

Lees hier over de nieuwe opzet van de staatsexamens per 2019 in de nieuwsbrief van het College Toetsen en Examens.

Wat gaat er veranderen?

1. Unieke examens: voor elke vaardigheid zetten we bij elk afnamemoment een uniek examen in. Zo willen we voorkomen dat beschrijvingen van opgaven gedeeld kunnen worden.

2. Er zijn geen wekelijkse afnames meer, maar een paar afnamemomenten per jaar.

3. Per afnamedag wordt één vaardigheid afgenomen.

4. Inhoud examens
Omdat we met een nieuwe systematiek gaan werken, is het mogelijk de examens Spreken en Schrijven in te korten. Schrijven kent ook geen onderscheid meer in deel A en B. Luisteren en Lezen veranderen niet.

Voorbeeld- en oefenexamens

Oude voorbeeldexamens blijven beschikbaar via de website www.staatsexamensnt2.nl. Ook zijn ze te bestellen via Cito. Kandidaten kunnen deze nog prima gebruiken om mee te oefenen voor het examen. De typen opdrachten zijn namelijk niet veranderd.
Op de oefensite van Facet zijn digitale oefenexamens beschikbaar. Zie daarvoor voorbeeld- en oefenexamens.

Lees hier de volledige nieuwsbrief van het College Toetsen en Examens.