Staatsexamen NT2

Per maart 2019 wordt het staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) weer hervat. Minister Van Engelshoven (OCW) schrijft aan de Tweede Kamer dat het haar ambitie is dat dit jaar weer examens worden afgenomen op beide niveaus: Programma I en II.

In november besloot ze om de examens Nt2 per direct stil te leggen. Op sociale media circuleerden complete beschrijvingen en uitwerkingen van opdrachten uit eerdere examens. Volgens de minister was de situatie onhoudbaar en dreigde het diploma waardeloos te worden.

Door dat besluit werden ongeveer 4000 mensen gedupeerd. Het gaat om nieuwkomers die Nederlands leren. Een deel van hen heeft het diploma nodig als onderdeel van het inburgeringsexamen.

Van Engelshoven schrijft dat inburgeraars die door het opschorten van de examens over hun inburgeringstermijn heen gaan, zo nodig worden gecompenseerd door hun inburgeringstermijn te verlengen.

Lees hier de kamerbrief van de minister.