De regiobijeenkomsten komen er weer aan! Tijdens de bijeenkomsten kunnen coördinatoren van taalvrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en uitwisselen. Ook wordt er nieuwe kennis opgedaan. Thema van dit jaar: Hoe kun je je zichtbaarheid lokaal vergroten?

Het Begint met Taal organiseert 7 regiobijeenkomsten in samenwerking met het Steunpunt Basisvaardigheden en NOV. Je bent van harte welkom op één van de bijeenkomsten.

Thema is: Hoe kun je je zichtbaarheid lokaal vergroten? Belangrijk voor het vinden van potentiële vrijwilligers, maar ook voor lokale stakeholders. Op praktische wijze gaan we aan de slag met het waarom van je organisatie, jouw boodschap en hoe je dit kunt overbrengen. Doelstelling van de bijeenkomsten is dat jullie na afloop concrete plannen hebben om je eigen organisatie te positioneren binnen je netwerk.

Aanleiding

Een directe actuele aanleiding voor zichtbaarheid vergroten zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De ervaringen en opgedane vaardigheden van de bijeenkomst kunnen daarnaast ook bij allerlei andere stakeholders en op meerdere momenten gebruikt worden. Idealiter maken de vaardigheden integraal deel uit van de werkwijze van de organisatie. Tijdens de bijeenkomst zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij jouw eigen situatie, zodat je met concrete plannen naar huis gaat.

Data en aanmelden

Je kunt kiezen uit de volgende data en plaatsen, tijdsduur is steeds van 10.00 tot 14.00 uur. Uiteraard zorgen wij voor een lekkere lunch:

Aanmelden kan vóór vrijdag 13 oktober via één van de links hierboven. De bijeenkomst is bedoeld voor coördinatoren of bestuursleden van taalvrijwilligersorganisaties (dus niet voor taalvrijwilligers). Per organisatie kunnen zich maximaal 2 coördinatoren aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten. Lokale vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij Het Begint met Taal hebben voorrang bij overschrijding van het aantal beschikbare plekken.

We kijken ernaar uit je op één van de bijeenkomsten te verwelkomen. Graag tot dan!