Het regeerakkoord: dit betekent het voor taalcoaching

Home/Nieuws/Het regeerakkoord: dit betekent het voor taalcoaching

Het regeerakkoord: dit betekent het voor taalcoaching

Op 10 oktober 2017 heeft de coalitie het regeerakkoord gepresenteerd. Het Begint met Taal is blij dat nieuwkomers vanaf dag één taalles krijgen en er extra geld komt voor laaggeletterdheid. We zien een duidelijke rol voor taalvrijwilligers die anderstaligen wegwijs maken in de Nederlandse taal en samenleving. Integreren kun je niet alleen!

Taalles vanaf dag één

Kansrijke asielzoekers en statushouders in een AZC krijgen vanaf dag één taalles. Dat is goed nieuws. Helemaal als taalles gecombineerd wordt met taalcoaching. Directeur Sylvia de Groot Heupner: “Taal is de sleutel tot participatie. Hoe sneller anderstaligen de Nederlandse taal leren, hoe sneller zij mee kunnen doen in Nederland. Daarom is taalles vanaf dag één essentieel. Combineer deze lessen met de extra inzet van getrainde taalcoaches. Nieuwkomers oefenen de taal dan ook in de praktijk en raken sneller wegwijs. Plus: de ontmoetingen tussen taalcoaches en nieuwkomers zorgen ervoor dat zij van elkaars cultuur leren.”

Daarnaast wordt de taaleis verhoogd van A2 naar B1. Taallessen op niveau B1 worden dan ook gefinancierd door de rijksoverheid. In de praktijk blijkt niveau A2, het niveau van het inburgeringsexamen, vaak niet toereikend om volwaardig mee te kunnen doen. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat anderstaligen Nederlands op een hoger niveau kunnen leren, waardoor zij hun kansen vergroten.

Extra geld voor laaggeletterdheid

Er komt extra geld voor laaggeletterdheid. Dit geld kan ingezet worden voor meer formele taalles én taalcoaching door vrijwilligers. Laaggeletterde anderstaligen hebben ook in hun moedertaal moeite met lezen en schrijven. Nederlands leren is voor hen een extra grote uitdaging. Goed taalonderwijs zorgt ervoor dat zij de basis van het Nederlands leren. Taalcoaching zorgt ervoor dat anderstaligen meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor de geleerde taal ook durven te gebruiken.

Vrijwilligerswerk door nieuwkomers

Voor nieuwkomers heeft het kabinet een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject bedacht. Dat de mogelijkheid tot het doen van vrijwilligerswerk daarbij genoemd staat, is positief mits het een keuze blijft. Het doen van vrijwilligerswerk kan vluchtelingen veel opleveren, zoals nieuwe contacten, ervaring en de mogelijkheid om Nederlands te oefenen.

Gratis VOG

Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie kunnen een gratis VOG aanvragen. Sommige taalcoaches kunnen binnen deze regeling vallen.

Hogere vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen nu maximaal € 1500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding ontvangen. Dit bedrag wordt verhoogd met € 200,- . Vrijwilligers, zoals coördinatoren, kunnen (ook financieel) meer beloond worden.

Je kunt het regeerakkoord hier downloaden.
11 oktober 2017|Nieuws|