Projecten

Home/Projecten

Op dit moment werken we aan de volgende projecten:

Taalcoaching voor vluchtelingen

Veel taalvrijwilligersorganisaties kampen met lange wachtlijsten. Anderstaligen willen graag Nederlands oefenen met een taalcoach. Vaak zijn dit vluchtelingen. Er is een tekort aan coördinatoren: de mensen die anderstaligen en taalcoaches aan elkaar koppelen. Als netwerk hebben we de handen ineen geslagen om landelijk coördinatoren te werven en in te werken. We verzamelen voorbeelden uit de praktijk over hoe je taalcoaching effectief kunt organiseren. Met al mooie resultaten: meer getrainde coördinatoren en nieuwe taalvrijwilligersorganisaties, waardoor meer anderstaligen kunnen oefenen met een taalcoach.

Concrete activiteiten die we organiseren:

Taalcoaching voor vluchtelingen wordt gefinancierd door o.a. Kans fondsOranje FondsJanivoStichting het R.C. Maagdenhuis en Fred Foundation.
Het project loopt van mei 2016 tot mei 2018.

Alles voor coördinatoren

Taalcoaching voor vluchtelingen wordt mogelijk gemaakt door:

Fred Foundation
Janivo
Kansfonds
Stichting het R.C. Maagdenhuis
OranjeFonds

VIME: rollen en functies van taalcoaches

Taalvrijwilligers zijn er in verschillende soorten en maten. Iedere taalvrijwilligers vervult een eigen rol. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als een-op-een taalcoach of klassenassistent bij eerste- of tweede taalleerders. Wat die rollen precies zijn en op welke manier de vrijwilliger een meerwaarde is, zoeken we uit in het Erasmus+ project VIME. Het project ontwikkelt een model waarmee we de inzet van vrijwilligers kunnen verbeteren en meer maatwerk kunnen bieden.

We ontwikkelen o.a. de volgende producten:

  • Een model waarin de rollen en competenties van vrijwilligers worden beschreven (voor migranten en Nederlandssprekenden);
  • Screeningsmiddelen waarmee taalaanbieders geschikte vrijwilligers kunnen selecteren;
  • Eén of meer trainingsmodules voor vrijwilligers;
  • Een handreiking voor coördinatoren, professionals en vrijwilligers over de rollen en competenties en de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers;
  • Een model voor beleidsontwikkeling.
Multiplier event

Tijdens een interactieve werk- en denksessie (multplier event) hebben we het conceptmodel voorgelegd aan diverse experts. Lees hier het verslag van de bijeenkomst en de powerpointpresentatie:

Partners

In dit Erasmus+ project wordt samengewerkt met verschillende partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië en Denemarken. Vanuit Nederland zijn o.a. ITTAROC West Brabant en Het Begint met Taal betrokken bij het project. Alle organisaties hebben ervaring met werken binnen migranteneducatie en het inzetten van vrijwilligers. Het project loopt van oktober 2016 tot oktober 2018.

deelnemers VIME project

VIME wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ministerie van OCW
Fonds 21

Aan de slag met taalcoaching

Gebruik deze praktische methodiek om met je anderstalige(n) te oefenen met spreken.

Ga je beginnen als taalcoach? Doorloop de e-learning en raak geïnspireerd.

Volg één van de verschillende verdiepende trainingen of webinars over taalcoaching.

Krijg persoonlijke feedback tijdens de unieke online e-coaching voor taalcoaches.

Leer hoe je als taalcoach effectieve praktijkuitjes voorbereid naar bijv. de bieb of markt.