moeder en kind krijgen lesWelke standpunten nemen politieke partijen in m.b.t. het thema integratie? Deze vraag speelt ongetwijfeld onder veel mensen de komende verkiezingen. Daarom heeft Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzoek gedaan naar verkiezingsprogramma’s. Ewoud Butter heeft onderzocht wat de programma’s zeggen over integratie, vluchtelingen, discriminatie, en radicalisering.

Het eindresultaat van het onderzoek is een overzichtelijk document. In het document staan alleen partijen die volgens de peilingen kans maken op één of meerdere zetels in de Tweede Kamer. Dat zijn: VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 50PLUS, ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD), SGP, VoorNederland (VNL) en DENK.

Het overzicht is gemaakt aan de hand van de (concept-)verkiezingsprogramma’s van deze partijen. De programma’s variëren van 1 pagina (PVV) tot 150 pagina’s (D66). In enkele gevallen zijn het definitieve verkiezingsprogramma’s. Voor de meeste partijen geldt echter dat ze de komende weken onderdelen van de programma’s kunnen wijzigen.

De publicatie is geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Wel laat het zien welke zaken partijen als probleem agenderen en welke oplossing zij bieden.