Intervisie is een inspirerende methode om in kleine groepen met thema’s uit de taalpraktijk aan de slag te gaan. Het gaat om ervaringen uitwisselen en het samen zoeken naar mogelijkheden voor aanpak van de diverse persoonlijke vragen en uitdagingen. Intervisie is hierin een lerende vorm voor vrijwilligers als deskundigheidsbevordering en zorgt voor onderling support en samenwerking. Werk als coördinator aan jouw skills voor goede intervisie met jouw vrijwilligers!

Tijdens de training

In deze online training staat de organisatie en begeleiding van intervisie centraal, met en voor vrijwilligers binnen jouw taalorganisatie. Je krijgt informatie en handvatten hoe je als coördinator (online) intervisie kunt vormgeven en kunt realiseren en activeren. Ook staan we stil bij je rol als coördinator. We zullen ook praktische oefeningen doen waarin we de intervisie gaan ervaren. Zo maken we de directe verbinding met de praktijk.

Na de training

Na deze training kun jij als coördinator zelf een intervisiebijeenkomst voor je vrijwilligers organiseren, waarbij ze verschillende casuïstiek bespreken en met elkaar uitwisselen.

Voor wie

De training is geschikt en gratis voor coördinatoren van bij Het Begint met Taal aangesloten organisaties. Kijk hier of jouw organisatie is aangesloten.

Wanneer

Deze online training is op dinsdag 8 juni december 2021 van 13:30 tot 15:30 uur.

De trainer

De training wordt gegeven door Robert te Pas. Hij is al vele jaren betrokken bij het Begint met Taal. en heeft een ruime ervaring in het werken met en voor vrijwilligers(organisaties) Hij werkt interactief, gericht op het ervarend leren en gebruikt daarbij actieve, creatieve en gevarieerde werkvormen. Van deelnemers  vraagt hij  een actieve houding en eigen inbreng uit hun praktijk.

Aanmelden

Aan deze online sessie van kunnen 6 coördinatoren deelnemen. Opgeven is verplicht en vol is vol. Bij aanmelding krijg je informatie over de intervisiemethoden. Ter voorbereiding word je gevraagd om een eigen casus (die aansluit op het thema) mee te nemen naar de online intervisie bijeenkomst.

Intervisie 8 juni