Lijkt het jou zinvol om samen met andere coördinatoren te sparren over zaken en vragen die je bezighouden uit je eigen praktijk? Meld je dan aan voor de intervisiebijeenkomst.

Tijdens de intervisie is er ruimte om over verschillende thema’s te praten. De verschillende thema’s kunnen gaan over spanningen tussen idealen en realiteit, begrenzen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden, begeleidingsvragen etc. 

Intervisie is een uitstekende werkvorm om met elkaar in kleine groepjes met deze thema’s aan de slag te gaan, ervaringen uit te wisselen en dienstbaar te zijn aan elkaar. Dit in het zoeken naar mogelijkheden om  werkbare en zinvolle perspectieven te vinden voor jullie vraagstukken. Intervisie is hierin een lerende vorm die alle deelnemers iets kan bieden en zorgt voor onderling support en samenwerking.

Voor wie?

Aan deze online sessie van 2 uur kunnen 6/8 coördinatoren deelnemen. Opgeven is verplicht en vol is vol. Bij aanmelding krijg je informatie over de intervisiemethoden. Ter voorbereiding word je gevraagd om een eigen casus (die aansluit op het thema) mee te nemen naar de online intervisie bijeenkomst.

Let op: Alleen coördinatoren van aangesloten organisaties kunnen deze training volgen. Kijk hier of jouw organisatie is aangesloten bij Het Begint met Taal.

De trainer

De training wordt gegeven door Robert te Pas. Hij is al vele jaren betrokken bij het Begint met Taal. en heeft een ruime ervaring in het werken met en voor vrijwilligers(organisaties) Hij werkt interactief, gericht op het ervarend leren en gebruikt daarbij actieve, creatieve en gevarieerde werkvormen. Van deelnemers  vraagt hij  een actieve houding en eigen inbreng uit hun praktijk.

Aanmelden:

Online sessie – donderdag 10 december van 13:30 tot 15:30 uur.

Intervisie Co's 10 december