Onderzoek: zet in op taal& toekomst jonge vluchtelingen

Home/Nieuws/Onderzoek: zet in op taal& toekomst jonge vluchtelingen

Onderzoek: zet in op taal& toekomst jonge vluchtelingen

“Talent van jonge vluchtelingen te vaak onbenut,” kopte het KIS naar aanleiding van een recent onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat een taalachterstand onder jonge vluchtelingen hun studieloopbaan in de weg staat. Het Begint met Taal herkent deze geluiden en heeft daarvoor een methodiek ontwikkeld: Taal& Toekomst.

Jonge vluchtelingen succesvol door laten stromen op de arbeidsmarkt is een urgente taak voor gemeenten nu veel Syrische en Eritrese jongeren een (tijdelijke) verblijfstatus hebben gekregen. Toch studeren en werken veel jonge vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau. Dat blijkt uit een verkennende studie van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van Movisie. Het onderzoek spitst zich toe op vluchtelingen van 13 t/m 23 jaar die korter dan vijf jaar in Nederland zijn.

Weinig informatie

Het Nederlandse schoolsysteem is voor jonge nieuwkomers in het begin moeilijk te doorgronden. Veel jonge nieuwkomers geven aan dat ze zelf hebben moeten uitvinden hoe het in elkaar steekt. De informatievoorziening over vervolgopleidingen moet beter, bevelen de onderzoekers aan. De begeleiding die scholen nu aanbieden, is vaak onvoldoende.

Inzetten op taal

Taalachterstand maakt dat jonge nieuwkomers op een laag onderwijsniveau terecht komen. Uit gesprekken met jongeren die een hbo- of wo-diploma hebben gehaald, blijkt dat ze vaak onnodig een lange route hebben doorlopen in het onderwijs. Volgens de jongeren zelf zijn de taallessen in het eerste opvangonderwijs niet voldoende. Meer begeleiding, taalcoaches, en bijlessen, zou volgens hen kunnen helpen.

Integrale aanpak

Het opleidingsniveau van jonge nieuwkomers, met name die uit Eritrea en Syrië, verschilt sterk. Deze jongeren zitten echter vaak samen in een klas, veelal door geldgebrek. Aparte klassen, meer maatwerk en meer begeleiding is het advies dat uit de studie naar voren komt. Daarnaast raden de onderzoekers een integrale aanpak aan die zich richt op het snel aanbieden van geschikte woonruimte in combinatie met activering en scholing. Zo kunnen de jongeren zich beter voorbereiden op werk en daarmee sneller participeren in de samenleving.

Download het rapport

Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving

Taal& Toekomst

Het Begint met Taal herkent dergelijke geluiden vanuit de praktijk. Daarom hebben wij Taal & Toekomst opgezet. Taal& Toekomst koppelt taalcoaches aan migrantenjongeren die hun taal- en arbeidsvaardigheden willen verbeteren. De methodiek helpt ze met zaken als:
  • verbeteren van hun taalvaardigheid;
  • presentatievaardigheden;
  • sollicitatievaardigheden;
  • vergroten van hun netwerk.

Met een startkwalificatie op zak, meer zelfvertrouwen en deze vaardigheden, maken ook deze jongeren kans op een goede start op de arbeidsmarkt. Lees hier meer over Taal& Toekomst en hoe je het zelf op kunt zetten.

9 augustus 2017|Nieuws|