Een nieuw onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio bewijst het effect van taalcafés. Ook benadrukt het het belang van deskundige begeleiding. Het Begint met Taal is blij dat het onderzoek onze praktijkervaringen onderbouwt. Wij bieden al jaren training en begeleiding aan taalcafés.

“Het is de hele ervaring, de ontspanning en de gezelligheid. En het is interessant om te leren.”– bezoeker Blaak

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers van taalcafés Nederlands leren, vaker Nederlands durven te praten en meer over de Nederlandse cultuur leren. Daarnaast is het taalcafé gewoon gezellig. Het taalcafé is een belangrijke ontmoetingsplek waar deelnemers nieuwe sociale contacten opdoen. Voor vrijwilligers levert het ook veel op. Zij vergroten hun wereld doordat ze andere culturen en mensen leren kennen.

“Ik ga hier altijd met een goed gevoel weg. Ik doe iets waar anderen iets aan hebben en het is leerzaam. Ik heb eigenlijk altijd zin om hier naartoe te komen.”– vrijwilliger Leiden

Het begon allemaal in Zwolle….

Het concept van taalcafés is jaren geleden ontstaan. Gilde SamenSpraak in Zwolle richtte een van de eerste taalcafés op. Daar waren de ervaringen zo positief, dat veel Gilde SamenSpraakorganisaties volgden. Het Begint met Taal heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitrol van taalcafés. Wij hebben de ervaringen binnen ons netwerk verzameld en gebundeld in trainingen en handreikingen. Wij zijn aanspreekpunt voor geïnteresseerde organisaties en geven advies. Ook promoten we taalcafés binnen en buiten ons netwerk.

“Spreektaal is anders dan de taal die je uit de schoolboeken leert. Een halfje bruin, lekker weertje vandaag, dat soort taalgebruik leer je echt door de taal te spreken. En dat doe je in het Taalcafé!” – coördinator taalcafé Zwolle  

Deskundige begeleiding van groot belang

In het onderzoek staan tips en aanbevelingen voor een goedlopend taalcafé. Een van die aanbevelingen is: “Het aanbieden van begeleiding blijkt van groot belang te zijn. Er kan namelijk relatief gemakkelijk een meer schoolse setting in het Taalcafé sluipen wat het doel van het Taalcafé als informele en ontspannen setting ondermijnt.” Dit is ook onze ervaring.

Aangesloten organisaties kunnen daarom gebruikmaken van de volgende begeleiding:

  • Advies op maat over het opzetten en leiden van een taalcafé
  • Training voor taalvrijwilligers ‘Taalcafé in de praktijk’. Tijdens de training leren taalvrijwilligers hoe zij het taalcafé in kunnen vullen. Ook worden ze bekend met de do’s en dont’s.
  • Werkgroepen voor coördinatoren waar zij ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen voorleggen.
  • De handreiking Taalcafé staat vol tips voor taalvrijwilligers en coördinatoren.

Ook een goedlopend taalcafé organiseren?

Wij kunnen je voorzien met advies, een training, werkgroep en handreiking. Wil je gebruikmaken van al die kennis? Neem contact met ons op.

Waarde van taalcoaching

Lees het volledige onderzoek over het effect van taalcafé’s hier. Ook het Verwey-Jonker Instituut, Berenschot en Regioplan onderschrijven het belang van taalcoaching.