Op 15 december publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek over de integratie van migranten. Het bureau deed onderzoek naar de integratie van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen op acht terreinen. Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat de achterstand op de arbeidsmarkt groot blijft. Om daar verandering in te brengen is Het Begint met Taal gestart met het project Taal& Toekomstperspectief.

Het onderzoek betrof mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. In deze groep zijn zowel eerste generatie als tweede generatie migranten opgenomen. De studie onderzocht de positie van de deelnemers onder andere in het onderwijs, de samenleving en de arbeidsmarkt.

Het onderzoek laat zien dat de taalbeheersing en het opleidingsniveau van migranten zijn gestegen. Ondanks dat hebben zij nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt. Die situatie kan deels verklaard worden door discriminatie. Een andere oorzaak kan een gebrek aan arbeidsvaardigheden zijn. Zo zegt het onderzoek: “We weten onvoldoende van bijvoorbeeld verschillen in sollicitatievaardigheden en gerichtheid op werk tussen bevolkingsgroepen en van de betekenis van netwerken. Al met al kan worden geconcludeerd dat er een kloof gaapt tussen migranten(jongeren) en betaald werk.”

Onderzoek van STOOF vormt een interessante aanvulling op de studie van het SCP. Het laat namelijk zien dat er een grote discrepantie is tussen wat jongeren denken dat werkgevers belangrijk vinden en wat de laatste echt belangrijk achten. Dit geldt vooral met betrekking tot 10 soft skills zoals: juiste houding, flexibel zijn, en mondelinge communicatie. Zo hechten jongeren o.a. minder waarde aan flexibiliteit, op tijd komen en initiatief tonen dan werkgevers, blijkt uit dit onderzoek. Het onderzoek is verricht onder 500 werkgevers en 1.200 jongeren (zowel migranten als niet-migranten). Jongeren kunnen dus nog veel leren op dit gebied.

Taal & Toekomstperspectief

Vanwege ervaringen binnen ons netwerk en bovenstaande onderzoeken is Het Begint met Taal gestart met het project Taal & Toekomstperspectief. Voor dit project krijgen migrantenjongeren een taalcoach om de taal te oefenen. Daarnaast krijgen ze informatie over hoe ze kunnen solliciteren, netwerken etc. Op die manier doen migrantenjongeren taal- en arbeidsvaardigheden op. Met die vaardigheden zien ze de toekomst positief tegemoet!

Op het moment zijn we bezig met het ontwikkelen en testen van de methodiek. Aan deze pilot werken Stichting Piëzo, Taal doet meer, Gilde Samenspraak Leiden, en Bibliotheek Oostland mee. Na de pilot willen we de methodiek landelijk uitrollen. Alle aangesloten organisaties van Het Begint met Taal kunnen dan jonge migranten op weg helpen naar werk of studie. Wij houden je op de hoogte!