Taaldocenten uiten kritiek op inburgeringsexamens

Home/Nieuws, Nieuwsbrief/Taaldocenten uiten kritiek op inburgeringsexamens

Taaldocenten uiten kritiek op inburgeringsexamens

‘Taaldocenten uiten kritiek op inburgeringsexamens,’ dat kopte nu.nl op 13 april. Taaldocenten onderstrepen in het artikel  het belang van taal oefenen in de praktijk voor inburgeraars. Het Begint met Taal pleit voor: iedere nieuwkomer verdient een goed getrainde taalcoach om, naast les op school, de taal te oefenen en meters te maken. 

“Vroeger deed men opdrachten buiten de deur…Tegenwoordig is het vooral theorie achter de computers”

Sinds 2013 zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun inburgeringsexamen. Hier hebben zij drie jaar de tijd voor. Veel betrokken partijen uiten kritiek op het inburgeringsbeleid en de examens. Zo ook taaldocenten. Zij benadrukken het belang van taal oefenen in de praktijk voor inburgeraars. Monique Schoorl van de beroepsvereniging NT2: “Vroeger deed men opdrachten buiten de deur: naar de woningbouwvereniging gaan, een gesprek bij de arts, vrije dagen vragen aan de werkgever. Tegenwoordig is het vooral theorie achter de computers. Nieuwkomers die wij nu afleveren zijn veel minder assertief, mondeling minder vaardig en minder voorbereid op meedoen in de maatschappij dan voorheen.”Daarnaast blijkt de kwaliteit van veel taalscholen beneden peil. Veel taalscholen bereiden nieuwkomers onvoldoende voor op de inburgering, blijkt uit onderstaande artikelen.

Taalcoaching als aanvulling

Door de onoverzichtelijke inburgering zien vrijwilligersorganisaties het aantal hulpvragen toenemen. Veel migranten kloppen bij hen aan voor begeleiding bij de inburgering. Taalcoaching is een belangrijke aanvulling voor-, tijdens,- en na de inburgering. Met een taalcoach kunnen inburgeraars het geleerde in de praktijk brengen. Het is van belang dat taalcoaches hier goed voor opgeleid worden. Dit om te voorkomen dat zij op de stoel van de NT2-docent gaan zitten. Het Begint met Taal zet zich hiervoor in, onze missie: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken. Taalcoaching door goed getrainde taalcoaches én goede taalles zorgt ervoor dat nieuwkomers snel hun weg vinden in Nederland.

Inburgering in het nieuws

Diverse artikelen zijn verschenen waarin de kwaliteit van de inburgering wordt bekritiseerd. Om meer inzicht te geven in de status van de inburgering, rapporteert DUO voortaan elk kwartaal over de voortgang van de inburgeringsplichtigen in Nederland. Lees hier artikelen die zijn verschenen:

14 april 2017|Nieuws, Nieuwsbrief|