Ministerie van s en wStel je bent nieuw in Nederland, waar haal je dan informatie vandaan over werken en wonen en hoe zit het met thema’s als vrijheid/gelijkwaardigheid/solidariteit en werk? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft drie handige brochures samengesteld waarin anderstaligen en vrijwilligers kunnen lezen hoe bijvoorbeeld het afval, de belastingaangifte, maar ook vrijheid van meningsuiting is geregeld in Nederland.

Drie brochures

De brochure Nieuw in Nederland voor Europese arbeidsmigranten is in verschillende talen online te lezen via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar staat ook de brochure Nieuw in Nederland ontwikkeld voor asielgerechtigden, gezinshervormers en gezinsherenigers. In het document Kernwaarden van de Nederlandse samenleving  is te lezen welke waarden de basis vormen voor de Nederlandse samenleving.

Leesvoer voor taalmaatjes, vrijwilligers en coördinatoren

Tip je taalmaatje of de vrijwilligers van je organisatie om deze documenten goed door te nemen, je kunt er bijvoorbeeld ook lezen hoe uitbuiting van werknemers kan worden gesignaleerd. Lees de brochures grondig door dan wordt nieuw zijn in Nederland nog leuker en gemakkelijker!