visuele beperking

Soms ontmoeten taalvrijwilligers die met anderstaligen de taal oefenen wel eens migranten met een visuele beperking. De reactie is dan vaak: Nederlands leren, hoe moet dat? Immers, wie blind of slechtziend is kan niet lezen of schrijven. De anderstaligen zelf, maar ook vaak hun familie of hulpverleners , denken dit ook dus melden ze zich niet of pas na veel overredingskracht aan bij instellingen die taallessen verzorgen.

Gelukkig zijn de mogelijkheden in Nederland voor hen vele malen groter dan in hun thuisland. Ze hebben recht op begeleiding en lees- en schrijfhulpmiddelen.

Zowel in Rotterdam als in Den Haag organiseert de Stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK) taallessen voor blinde en slechtziende anderstaligen. BZAK probeert deze vergeten groep uit het isolement te halen. Zij doen dit onder andere door middel van taallessen, voorlichting en koffieochtenden.

Het steunpunt ‘Bloemen langs de weg’ voor migranten met een visuele beperking doet haar best om vrijwilligers, docenten op taalscholen, hulpverleners en vele anderen te adviseren en te steunen wanneer ze vastlopen bij de begeleiding van migranten met een visuele beperking.

Wil je als taalcoach of als vrijwilligersorganisatie meer weten over de mogelijkheden voor anderstaligen met een visuele beperking, bezoek dan deze websites:

www.beterzienanderskijken.nl

www.bloemenlangsdeweg.nl

Specifiek over inburgering door migranten met een visuele beperking kun je dit artikel lezen dat in februari 2018 is verschenen in vakblad LES.

 

Wat te doen als taalcoach

Als taalcoach kun je ook bij een taalmaatje met een visuele beperking gebruik maken van taalcoachingsmateriaal zoals SpreekTaal. Voor oefenen met luisteren en spreken is immers geen visuele ondersteuning noodzakelijk.

 

Over hoeveel mensen gaat het?

In Nederland wonen ongeveer 350.000 mensen met een visuele beperking. Dit is ruim 2 procent van de bevolking. Berekenen we het aantal blinde en slechtziende migranten aan de hand van genoemd cijfer dan komen we op ongeveer 40.000 mensen met een visuele beperking die met een andere moedertaal opgroeiden dan het Nederlands.