meetups

Dit jaar organiseerde Het Begint met Taal in juni en september vier Meetups in Den Haag, Eindhoven, Groningen en Utrecht. Meer dan 140 coördinatoren en bestuursleden van aangesloten organisaties wisselden kennis en ervaring uit en werden bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen.

Het Begint met Taal organiseert elk jaar landelijke of regionale bijeenkomsten om informatie te delen met het netwerk en praktijkervaring uit te wisselen. Op deze bijeenkomsten kunnen coördinatoren van de aangesloten organisaties die bezig zijn met taalcoaching – zoals onafhankelijke stichtingen, VluchtelingenWerk en bibliotheken – op een laagdrempelige manier van elkaar leren. Samen weten we immers meer dan alleen en zo verbeteren we de kwaliteit van taalcoaching.

Voorbereiding op de nieuwe wet inburgering

De ochtend stond in het teken van de nieuwe wet inburgering die in 2021 start. Na een korte quiz en inleiding over de wet gaf een regiocoördinator van Divosa inzicht in hoe gemeentes in de regio zich voorbereiden op de wet. Vervolgens bespraken de deelnemers met elkaar de adviezen die Het Begint met Taal gaf over hoe je jouw taalcoachorganisatie kunt voorbereiden.

“Ik heb nu een stappenplan waar ik mee aan de slag kan”. 

Uitwisseling praktijksuccessen

In totaal inspireerden 11 organisaties de andere coördinatoren met een korte pitch over hun succesvol project, zoals een goed werkend lokaal taalnetwerk (Breda), een bijzondere aanpak voor kinderen (IJsselstein) of juist ouders (Lelystad), taalactiviteiten in de zomer (Groningen) en begeleiding naar werk (Steenwijkerland, Nieuwegein, Rotterdam, Den Haag).

“Interessant om over succesvolle projecten te horen en daar ook daadwerkelijk een contactpersoon bij hebben.”
“De uitwisseling van werkwijze van andere organisaties is inspirerend.”

Workshops over de Tool voor Taalcoaching, Werving en Samenwerking met Bedrijven

Na een lunch vol uitwisseling en ontmoeting  bezochten de deelnemers in middag twee workshops. De voordelen van de Tool voor Taalcoaching  – onze online tool om het organiseren, begeleiden en monitoren van taalcoaching makkelijker te maken – kwamen aan bod en gebruikersvragen werden beantwoord. Ook onderzochten we samen een nieuw inzicht over het werven van nieuwe typen vrijwilligers – de handreiking over werving is begin volgend jaar gratis te downloaden op ons extranet. In Utrecht verzorgde Taal doet Meer ook nog een workshop over het samenwerken met bedrijven.

meetup
Meetup

De deelnemers waren zeer te spreken over deze Meetups:

“Top. Goed georganiseerde en interessante dag, leuk om allerlei mensen weer te ontmoeten, heerlijke lunch! :-)”
“Leuk om anderen organisaties te spreken die soortgelijk werk doen.”
“Het was een inspirerende dag. Goede opzet en interessante workshops, waar wij inhoudelijk echt veel aan hebben.”

Regio-coördinatoren Divosa

Onze speciale dank gaat uit naar de volgende regio-coördinatoren van Divosa: Jurgen Woudwijk (Haaglanden), Babet van den Broek-Olstdorp (Zuid-Oost Brabant), Mario van Dijk (Groningen) en Michelle ter Meer (Midden-Utrecht).

Alles nog eens rustig nalezen?

Op ons extranet kun je alle presentaties van de Meetups downloaden. Je vindt daarin ook de contactgegevens van de mensen die de pitches hebben verzorgd.