Het Begint met Taal sluit aan bij het pamflet “Geef de regie op inburgering aan gemeenten”. In het stuk staat dat “nieuwkomers langdurig een moeilijke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben en blijvend afhankelijk zijn van sociale voorzieningen als niet snel wordt ingegrepen. Het is ondoordacht gebleken om de verantwoordelijkheid voor inburgering volledig neer te leggen bij de inburgeraar (Rekenkamer, 2017).” Het Begint met Taal vindt dat iedere nieuwkomer een taalvrijwilliger verdient. In de huidige inburgeringswet zit geen voorziening voor de onmisbare rol van vrijwilligers. Dit is broodnodig om de toekomst van taalcoaching te garanderen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt hoe belangrijk de rol van de vrijwilliger is voor succesvolle inburgering. Wij

KIS: Eritrese statushouder meer ondersteuning nodig

Zo stelt KIS in Eritrese statushouders hebben meer ondersteuning nodig bij integratie: “De meeste Eritreeërs hebben buiten de collectief georganiseerde contacten nauwelijks ontmoetingen met Nederlanders. Eritrese lotgenoten vormen daardoor een uiterst belangrijk sociaal vangnet. Daarmee zou rekening gehouden moeten worden bij de toewijzing van zelfstandige woonruimte. Ondertussen kunnen de ontmoetingen met Nederlanders worden uitgebreid. Er zijn formele en vrijwilligersorganisaties die iets willen betekenen voor nieuwkomers. Hun betrokkenheid moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd, zodat ze de Eritreeërs kunnen helpen hun sociale netwerken te vergroten en Nederlands te leren. Bijvoorbeeld via maatjesprojecten, buurtbijeenkomsten waarbij samen wordt gegeten en dat Eritreeërs als vrijwilliger worden aangesloten bij lokale vrijwilligersorganisaties.”

De Correspondent: Matige lessen in te grote groepen

De Correspondent schrijft in “Inburgeren in Nederland: matige lessen, in te grote groepen, voor te veel geld”: “Sommigen hebben het goed voor elkaar. Ongeveer 35 procent praat wekelijks meer dan twee uur Nederlands buiten de taalles. Maar ongeveer een kwart haalt een halfuur per week niet eens. Terwijl de meeste vluchtelingen heel graag meer contact willen met Nederlanders, bleek uit eerder onderzoek van Nieuw in Nederland.” (…) “Inburgeren is een lang traject dat met het slagen voor een inburgeringsexamen niet ophoudt, zei Godfried Engbersen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een gesprek met gastcorrespondent Colette van Nunen. ‘Burger worden is ingewikkeld.’ Dat lukt alleen als nieuwkomers en samenleving daar hun best voor doen en de overheid hen daarbij ondersteunt.”

Het Begint met Taal: Bied alle inburgeraars een taalvrijwilliger

Ook wijzelf onderstrepen in Bied alle inburgeraars een taalvrijwilliger hoe belangrijk taalcoaching is voor een voorspoedige inburgering. Het inburgeringsonderwijs is niet goed geregeld in Nederland, blijkt uit artikelen in de Volkskrant en de Telegraaf. Schrijnend, omdat juist nieuwkomers moeilijk wegwijs worden in het ondoorzichtige woud van taalaanbieders. Daarnaast hebben ze nauwelijks contacten om de taal te oefenen in de praktijk. De combinatie van goede taalles én een taalvrijwilliger blijkt het meest effectief. Wij vinden daarom: bied alle nieuwkomers een taalvrijwilliger én goede taalles.

Het pamflet “Geef de regie op inburgering aan gemeenten” is opgesteld door Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa. Medeondertekenaars zijn onder andere de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de NRTO en de G32

Meer lezen over inburgering in het nieuws? Lees dit bericht op onze site en zegt het voort: iedere inburgeraar verdient een taalvrijwilliger!