ontvangst materialenwijzer

Sinds kort bestaat er een materialenwijzer die vrijwilligers helpt materiaal te kiezen voor het oefenen van taal, rekenen en digitale zaken. De ‘Materialenwijzer voor vrijwilligers basisvaardigheden’ is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek. Het Begint met Taal zat in de klankbordgroep en heeft 3 november de wijzer in ontvangst genomen.

Vrijwilligers kunnen de materialenwijzer raadplegen wanneer zij iemand begeleiden met het verbeteren van taal-, reken- of digitale vaardigheden. De wijzer houdt rekening met het profiel en startniveau van de deelnemer. In het overzichtelijke stroomschema kunnen vrijwilligers daardoor snel zien welk materiaal geschikt is voor hun deelnemer. De materialenwijzer geeft vrijwilligers dus inzicht in welk kwalitatief goed materiaal zij kunnen gebruiken.

Eén van de materialen die zijn opgenomen in de materialenwijzer is Spreektaal. Spreektaal is jaren geleden ontwikkeld door Het Begint met Taal en Stichting Lezen & Schrijven. In die jaren heeft het materiaal bewezen erg praktisch en bruikbaar te zijn. Vandaar de prominente rol van Spreektaal in de ‘Materialenwijzer voor vrijwilligers basisvaardigheden.’

De Materialenwijzer is online te bekijken. Je vindt er ook een toelichting op de materialen en het gebruik ervan. Bibliotheken krijgen de papieren versie toegestuurd. Taalaanbieders kunnen de wijzer ontvangen via hun rayonteam van Taal voor het Leven. In 2017 verschijnt een update van de wijzer. De wijzer die recent is verschenen is de eerste versie.

Binnenkort ook: Adviescollectie basisvaardigheden

Binnenkort komt een aanvulling op de materialenwijzer uit. Die aanvulling heet ‘Adviescollectie basisvaardigheden.’ De Adviescollectie bevat meer titels dan de materialenwijzer. Daarnaast bevat het materiaal voor zelfstudie, achtergrondmateriaal en de leesboekjes ‘Makkelijk lezen.’

Stichting Lezen & Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelen de Materialenwijzer en de Adviescollectie. Zij doen dit in samenwerking met Het Begint met Taal, NBD Biblion, formele en non-formele taalaanbieders, bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen.

Contact

Ben je vrijwilliger en wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van je (vrijwilligers)organisatie.

Bibliotheken kunnen contact opnemen met Brit Hopmann brit.hopmann@kb.nl. Overige organisaties nemen contact op met Marga Tubbing info@lezenenschrijven.nl