Taal is de sleutel tot participatie. De Haagse vrijwilligersorganisatie Taal aan Zee (aangesloten bij Het Begint met Taal) biedt daarom digitaal materiaal voor taalvrijwilligers over de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ook bieden ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven een verkiezingskrant aan met informatie in begrijpelijke taal. Voor taalvrijwilligersorganisaties hebben wij een lobby toolkit samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Oefenmateriaal van Taal aan Zee

Voor wie?

Het materiaal van Taal aan Zee over de gemeenteraadsverkiezingen is te gebruiken voor anderstaligen die zich al enigszins verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands (niveau A1). Het is het meest geschikt voor gealfabetiseerden. Een aantal oefeningen is ook geschikt voor analfabeten met een redelijk mondeling taalniveau. Het doel van het materiaal is om anderstaligen over de gemeenteraadsverkiezingen te informeren. De tekst en oefeningen worden op een begrijpelijk taalniveau aangeboden.

Wat kun je verwachten?

Het materiaal gaat over de gemeenteraad en de gemeenteraadsverkiezingen, wat de gemeente voor de burger doet en over waarom het gebruik maken van je stemrecht zo belangrijk is. Het materiaal is ontwikkeld door Taal aan Zee, ter ondersteuning van taalcoaching. De lesbrief Gemeenteraadsverkiezingen 2018 bestaat uit: een handleiding (inclusief achtergrondinformatie en woordenlijst) en een werkboek voor de deelnemer. Het is ontwikkeld om te gebruiken in twee bijeenkomsten van anderhalf uur per keer (bij maximaal 10 deelnemers). Uiteraard kan hier naar eigen inzicht van afgeweken worden.
Het materiaal is te gebruiken ter ondersteuning van een taalcoachsessie met informatie over de gemeenteraadsverkiezingen, het is geen voorlichtingsmateriaal.

Kosten voor organisaties buiten Den Haag: € 50 Bestellen kan via info@taalaanzee.nl.

Taal aan Zee

Wekelijks zetten meer dan 300 vrijwilligers zich in voor de stichting Taal aan Zee. Een groot deel van hen is taalmaatje, taalcoach of docent NT2 en geeft Nederlandse les aan geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoekers en/of vluchtelingen. Ook verzorgen wij cursussen Engels en computervaardigheden. Zo kunnen onze cursisten en deelneemsters hun zelfredzaamheid versterken en wordt de drempel om mee te doen in de samenleving lager. Bij Taal aan Zee kun je ook terecht voor actuele informatie over het gehele educatieve taalaanbod voor volwassenen in Den Haag. www.taalaanzee.nl

Verkiezingskrant ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven

De Verkiezingskrant in gewone taal is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd zijn over de gemeenteraadsverkiezingen. De krant met heldere informatie, in begrijpelijke taal, is samengesteld door ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven. In de krant staat informatie over wat de gemeenteraad is, welke rollen er zijn, hoe je kan stemmen en nog veel meer.

Vrijwilligers kunnen de Verkiezingskrant gebruiken om over de verkiezingen te praten. En zij kunnen de krant gebruiken om bepaalde situaties te oefenen. In de lesbrief staan handige tips en instructies hoe je dat kan doen. In de bijbehorende Instructiekaarten staan aanwijzingen om het begeleiden bij lezen goed te laten verlopen.

Download de verkiezingskrant
Lesbrief bij Verkiezingskrant in gewone taal
Instructiekaarten bij Verkiezingskrant in gewone taal

Wil je meer informatie? Neem dan contact op via verkiezingen@lezenenschrijven.nl .