Het afgelopen jaar heeft het netwerk van Het Begint met Taal een recordaantal van 21.959 anderstaligen bereikt met zo’n 10.863 taalvrijwilligers en 519 coördinatoren! Dat blijkt uit de inventarisatie die wij gehouden hebben onder de 161 aangesloten organisaties afgelopen januari. Wat doet Het Begint met Taal voor al die vrijwilligers? Dat lees je in ons jaarverslag 2016.

Ons bereik

In januari zijn wij bezig geweest met de inventarisatie van 2016 binnen ons netwerk. Hieruit blijkt dat de 161 aangesloten organisaties afgelopen jaar samen zo’n 10.863 taalvrijwilligers en 21.959 anderstaligen hebben bereikt. Dat is een recordaantal! Wij zijn dan ook heel trots op de 519 coördinatoren binnen ons netwerk, die zich (vaak) vrijwillig inzetten om alle taalvrijwilligers en anderstaligen te begeleiden.

Deze mooie cijfers gaan wij gebruiken in gesprekken met ministeries, fondsen en andere samenwerkingspartners. Met de aantallen benadrukken wij het belang van taalcoaching en de middelen die hiervoor nodig zijn.

Ons aanbod

Met innovatieve trainingen, methodieken en projecten versterkt Het Begint met Taal de aangesloten vrijwilligersorganisaties. Door van deze producten en diensten gebruik te maken kunnen zij taalcoaching nóg slimmer organiseren, zodat we samen in 2017 nóg meer vrijwilligers en anderstaligen bereiken! In het jaarverslag lees je welke nieuwe trainingen en methodieken wij hebben ontwikkeld in 2016. Ook lees je over de (pilot)projecten die wij zijn gestart en de prijzen die we hebben gekregen als waardering voor ons werk. Kortom, het jaarverslag geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten van Het Begint met Taal in 2016. Lees hier het volledige jaarverslag 2016 van Het Begint met Taal.

Voor de toekomst

Wij zijn erg trots op het aantal anderstaligen dat wij het afgelopen jaar hebben bereikt. Toch is ons werk nog niet gedaan. CINOP heeft voor ons berekend dat er in Nederland 600.000 anderstaligen zijn met een taalachterstand. Zij hebben hierbij gekeken naar het aantal eerste generatie allochtonen en het percentage laaggeletterden in deze groep. Een gevolg van laaggeletterdheid is dat zij minder mee kunnen doen in de samenleving. De complete berekening vind je in dit document. Het Begint met Taal zet zich daarom in om het komend jaar nog meer anderstaligen te bereiken en mee te laten doen!