Intervisie is een inspirerende methode om in kleine groepen met thema’s uit de taalpraktijk aan de slag te gaan. Het gaat om ervaringen uitwisselen en het samen zoeken naar mogelijkheden voor aanpak van de diverse persoonlijke vragen en uitdagingen. Intervisie is hierin een lerende vorm voor vrijwilligers als deskundigheidsbevordering en zorgt voor onderling support en samenwerking. Werk als coördinator aan jouw skills voor goede intervisie met jouw vrijwilligers!

Tijdens de training

In deze online training staat de organisatie en begeleiding van intervisie centraal, met en voor vrijwilligers binnen jouw taalorganisatie. Je krijgt informatie en handvatten hoe je als coördinator (online) intervisie kunt vormgeven en kunt realiseren en activeren. Ook staan we stil bij je rol als coördinator. We zullen ook praktische oefeningen doen waarin we de intervisie gaan ervaren. Zo maken we de directe verbinding met de praktijk.

Na de training

Na deze training kun jij als coördinator zelf een intervisiebijeenkomst voor je vrijwilligers organiseren, waarbij ze verschillende casuïstiek bespreken en met elkaar uitwisselen.

Voor wie

De training is geschikt (en gratis) voor beginnend coördinatoren en voor meer ervaren coördinatoren die hun werkwijze tegen het licht willen houden.

Let op: Alleen coördinatoren van aangesloten organisaties kunnen deze training volgen.
Kijk hier of jouw organisatie is aangesloten bij Het Begint met Taal.

Wanneer

De training vindt plaats op woensdag 15 september 2021 in Utrecht.
De training is van 10:00 t/m 16:00 met inloop vanaf 9.30 uur. Om 12:30 uur zal er voor jullie een heerlijke lunch klaarstaan.

De trainer

De training wordt gegeven door Robert te Pas. Hij is al vele jaren betrokken bij het Begint met Taal. en heeft een ruime ervaring in het werken met en voor vrijwilligers(organisaties) Hij werkt interactief, gericht op het ervarend leren en gebruikt daarbij actieve, creatieve en gevarieerde werkvormen. Van deelnemers  vraagt hij  een actieve houding en eigen inbreng uit hun praktijk.

Aanmelden

Met je hier aan voor de training, een week voor de training ontvang je een bevestigingsmail met daarin de locatie.

Corona-proof: we nemen rond deze training en lunch de juiste corona-gerelateerde maatregelen (zaalindeling op voldoende onderlinge afstand, ventilatie, etc.). Wij verwachten ook dat deelnemers zich aan de maatregelen houden, dus bij verkoudheidsklachten etc. zich afmelden en thuisblijven. Zonodig zullen wij de training afgelasten; deelnemers ontvangen hiervan per mail bericht.

Intervisie - 15 sept