Roermond 26 apr 2016Het Begint met Taal, het Steunpunt Basisvaardigheden en de Stichting Lezen & Schrijven namen onlangs een enquête af onder alle aangesloten taalcoachorganisaties bij Het Begint met Taal. We inventariseerden hoe er werd samengewerkt met de gemeente. Uit de resultaten bleek ondermeer dat taalcoachorganisaties het lastig vinden om voet aan de grond te krijgen binnen gemeentebeleid. Het Steunpunt Basisvaardigheden, ITTA (kennisinstituut voor taalontwikkeling) en Het Begint met Taal besloten daarom de handen ineen te slaan en een serie regiobijeenkomsten te organiseren over de wet- en regelgeving waarmee taalcoachorganisaties te maken kunnen krijgen. Er bleek veel animo. Aan de acht regiobijeenkomsten van Groningen tot Roermond namen in totaal 130 coördinatoren deel.

Vier categorieën binnen het educatieve plan

Tijdens de regiobijeenkomsten werd voorlichting gegeven door het ITTA over de wetten Educatie, Inburgering en Taaleis. Coördinatoren hoorden dat elke regio een eigen educatief beleidsplan heeft en dat het goed is om met de eigen gemeente in gesprek te gaan. Het educatieve aanbod heeft natuurlijk allerlei nemen maar is te onderscheiden in vier categorieën. Dit zijn sociale activering, laagdrempelige educatie, niveauverhoging zonder diploma en niveauverhoging met diploma(bron: Handreiking voor gemeenten ‘Transitie van educatie naar het sociaal domein’). Er waren zes verschillende casussen van mensen met een taalvraag. De coördinatoren gingen met elkaar in gesprek over de koppeling van de deelnemer aan een aanbodcategorie.

DSC_1833Hoe ziet het lokale taalaanbod eruit?

Vervolgens brachten organisaties in kaart hoe het taalaanbod er in hun gemeente uitziet.  Het was interessant om te zien dat zich in sommige gemeenten veel organisaties met dezelfde doelgroep bezighouden terwijl er voor andere geen aanbod lijkt te zijn. Organisaties werden aangemoedigd een toekomstplan te maken, om te bekijken waar kansen liggen, welke interessante financiële stromen er zijn en te onderzoeken met wie je in gesprek wilt gaan. In het materiaal dat de coördinatoren meekregen zijn gespreksleidraden opgenomen. Die zijn als handvatten bedoeld om het gesprek met de gemeente aan te gaan.

DSC_1842Aan de slag met die kennis!

Op de rondvraag “Wat men van de bijeenkomsten vond” werd steevast enthousiast “Inspirerend” gezegd. Ook Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal beaamt dat: “Inspirerende bijeenkomsten, bewonderenswaardig is het grote enthousiasme bij betrokken coördinatoren. Er komt behoorlijk wat kennis over wet- en regelgeving kijken bij taalcoaching. Het is fijn dat er een Steunpunt Basisvaardigheden is waaraan we vragen kunnen stellen.” Het Steunpunt Basisvaardigheden, Het Begint met Taal en het ITTA kijken terug op een serie geslaagde bijeenkomsten. De drie organisaties wensen de coördinatoren veel succes om in praktijk met de kennis aan de slag te gaan. Op 3 oktober organiseren Het Begint met Taal en het Steunpunt Basisvaardigheden een landelijke dag voor coördinatoren waarin we dieper ingaan op het contact tussen taalcoachorganisaties en gemeenten. Coördinatoren: noteer 3 oktober in je agenda! Meer informatie over deze dag volgt.

Heeft u nog vragen over wet- en regelgeving of de contacten met de gemeente hierover? Op www.steunpuntbasisvaardigheden.nl kunt u terecht.