Schrijfworkshop Werven op Waarden

In Nederland wonen tal van anderstaligen die de taal beter willen leren spreken en op zoek zijn naar een taalcoach. De roep om meer taalvrijwilligers is dan ook groot. Maar hoe werf je (nieuwe typen) vrijwilligers? Welke motivatie hebben zij? Hoe kun je hierop inspelen in je werving?

1. Online infosessie

Maandag 12 april, van 14 tot 15 uur via Zoom

Tijdens deze online sessie gaan we in op uitgangspunten van de handreiking Werven op Waarden en de 52 voorbeelden van waarden die hieraan gekoppeld zijn. We delen de onderzoeksresultaten van de Universiteit Utrecht, die bij tal van taalcoach-organisaties de wervingsteksten analyseerden en de tips die hieruit voortvloeien. Met deze inzichten kun je een analyse maken van je huidige wervingsinstrumenten en een plan maken ter verbetering hiervan.

Wil je ook daadwerkelijk aan de slag met het herschrijven van je wervingsteksten?
Meld je dan aan voor de online schrijfsessies over werving.

2. Online schrijfsessies

sessie 1 – 27 april & sessie 2 – 25 mei, 15 tot 16 uur

Tijdens deze online schrijfsessies ga je aan de slag met je eigen wervingsteksten, zodat je werving verbetert. Je neemt deel aan 2 online sessies en tussendoor maak je een opdracht. Tijdens de eerste sessie krijg je informatie over hoe je een zorgvuldige analyse maakt van je huidige wervingsteksten. Op basis van welke waarden werf je nu? Welke strategie ligt hieraan ten grondslag? Je krijgt een opdracht mee waaraan je de komende weken gaat werken. Tijdens de tweede sessie bespreken we de opdrachten en krijg je tips van je collega-coördinatoren. Tot slot gaan we in op de implementatie en hoe je op een slimme manier kunt monitoren wat wel en niet werkt, zodat je werving van nieuwe vrijwilligers (nog) beter gaat!

Aanmelden

Voorwaarde voor het aanmelden voor de schrijfsessies is dat je de infosessie hebt bijgewoond of dat je zeer goed bekend bent met onze handreiking Werven op Waarden.

Deelname is gratis. Je ontvangt een week van tevoren een bevestiging van je deelname per e-mail. Let op: Alleen coördinatoren van aangesloten organisaties kunnen deze workshop volgen. Kijk hier of jouw organisatie is aangesloten bij Het Begint met Taal.

Sessies WoW 12 april, 27 april & 25 mei
Voor welke sessies wil je je aanmelden? *