visual-inburgeraars-small1-150x65Onlangs bracht het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cijfers uit over de voortgang van inburgeringsplichtigen in 2013. Oftewel: hoeveel inburgeringsplichtigen volgen nu daadwerkelijk een (inburgerings)cursus om Nederlands te leren? Naar aanleiding van vragen over de ‘afnemende deelname aan inburgering’ van Tweede Kamerleden Azmani (VVD) en Yücel (PvdA) had minister Asscher belooft deze cijfers te publiceren. Allereerst is in kaart gebracht hoeveel inburgeringsplichtige nieuwkomers in 2013 instroomden in Nederland.

Instroom inburgeringsplichtige nieuwkomers

 

Instroom inburgeringsplichtigen 2013
Asielgerechtigden 4.899
Overige nieuwkomers 5.747
Totaal 10.646
Zes op de tien leert Nederlands via cursus

 

Vervolgens onderzocht onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van DUO hoe groot de deelname van inburgeringsgerechtigden aan een inburgeringscursus is.  Bijna zes op de tien respondenten geeft aan een cursus te volgen om Nederlands te leren. Drie kwart van deze mensen volgt een cursus bij een instelling met het Blik op Werk Keurmerk. Verhoudingsgewijs zijn er meer asielgerechtigden die deelnemen aan een cursus dan andere nieuwkomers. Naast het volgen van die cursussen probeert de meerderheid van de nieuwkomers ook nog op een andere manier de taal te leren. Datzelfde geldt voor de nieuwkomers die geen cursus volgens. Veel van deze anderstaligen doen mee aan een non-formeel of informeel taaltraject, bijvoorbeeld bij een organisatie die is aangesloten bij Het Begint met Taal.

Gebruik sociale leenmogelijkheid DUO

 

Als inburgeringsplichtigen niet genoeg financiële middelen hebben om aan een (inburgerings)cursus deel te nemen kunnen zij een lening afsluiten bij DUO. In de volgende tabel staat aangegeven hoeveel inburgeringsplichtigen gebruik maken van de mogelijkheid om te lenen.

Inburgeringsplichtigen met een lening 2013 t/m 2014
Asielgerechtigden 3.146
Overige nieuwkomers 895
Totaal 4.041
Percentage leningen vrij laag

 

Slechts 38% van de 10.600 inburgeringsplichtige nieuwkomers heeft op 1 mei 2014 een lening afgesloten bij DUO. De termijn waarop inburgeraars volgens het Ministerie aan de inburgeringsplicht moeten voldoen is drie jaar (vijf jaar voor analfabeten). Inburgeraars kunnen aan de inburgeringseisen voldoen door te slagen voor het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2.

Bron: Voortgang inburgering nieuwe inburgeringsplichtigen 2013