Gemeenten krijgen regie op de inburgering. Ook komt er meer ruimte voor maatwerk. Het Begint met Taal vindt dat formeel en non-formeel onderwijs beter op elkaar aan moet sluiten. Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met taalvrijwilligers helpt nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee te doen. Samen met het UAF, VNG, Divosa, BVNT2, MBO Raad, NUT, Oval, NRTO en G40 hebben we een brief geschreven aan minister Koolmees. We maken ons samen sterk voor een goed inburgeringsbeleid.

De regie op inburgering terug naar gemeenten

Minister Koolmees (SZW) stuurde maandag 2 juli een Contourenbrief aan de Tweede Kamer. De belangrijkste punten uit de brief zijn:

  • De regie op inburgering gaat terug naar gemeenten.
  • Het leenstelstel wordt afgeschaft; gemeenten kopen in.
  • Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP).
  • Gemeenten ontzorgen nieuwkomers in de eerste periode, ze betalen de huur en kosten voor verzekeringen via de bijstand.
  • Er gelden hogere eisen voor de inburgering. Inburgeraars moeten taalniveau B1 halen, dat is nu A2. Nieuwkomers kunnen sneller boetes krijgen als ze zich niet voldoende inzetten.
  • Ontheffing van inburgering is niet langer mogelijk.
  • Het examenstelsel wordt eenvoudiger.

Bied nieuwkomers taalvrijwilliger én taalles

Het Begint met Taal vindt dat formeel en non-formeel onderwijs beter op elkaar aan moet sluiten. Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met taalvrijwilligers helpt nieuwkomers namelijk om zo snel mogelijk mee te doen. Deze combinatie van leren is een uitkomst, vooral voor nieuwkomers die nauwelijks Nederlanders kennen. “Eerst voelde ik me gevangen, ik kon niemand verstaan. Nu durf ik te praten met iedereen,” zo zegt een vrouw uit Syrië. Ook voor vrijwilligers is taalcoaching belangrijk: “Dankzij de taalcoaching kan ik toch een beetje oma zijn, en heeft het zoontje van m’n taalmaatje een oma in Nederland.”

Actief meegedacht

Het Begint met Taal heeft de afgelopen maanden actief input geleverd om de inburgering te verbeteren. We zien grote kansen om in de nieuwe wet de aansluiting tussen formeel en non-formeel onderwijs te verbeteren. Hierin blijven we graag meedenken. Het is belangrijk dat het Rijk de nieuwe aanpak samen met gemeenten, ketenpartners en de wetenschap stapsgewijs vormgeeft zodat dat we evidence-based te werk gaan en goed blijven volgen wat wel en niet werkt, ook in de uitwerking van de details van de plannen van Koolmees.