logo tel mee met taalPer 1 januari 2019 krijgt Het Begint met Taal een rol in het Steunpunt Tel mee met Taal. Het Begint met Taal ontwikkelt een programma voor coördinatoren die taalcoaching aan anderstaligen bieden, dat o.a. bestaat uit trainingen, netwerkbijeenkomsten en een e-coachtraject. Hierover lees je binnenkort meer op de website van Het Begint met Taal.

Samenwerking Steunpunt Basisvaardigheden

In de afgelopen jaren had het Steunpunt Basisvaardigheden een belangrijke verbindende functie voor het werkveld van volwasseneneducatie. Samen met het Steunpunt Basisvaardigheden organiseerde Het Begint met Taal tal van bijeenkomsten, trainingen en netwerkdagen voor taalcoachingsorganisaties voor anderstaligen. Tevens ontwikkelden we materialen ter bevordering van de kwaliteit, zoals de begrippenlijst en VIME. Daarnaast vervulde het Steunpunt Basisvaardigheden de rol van vraagbaak voor wet- en regelgeving. Voor gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het lokale en regionale laaggeletterdheidbeleid werd een speciaal netwerk opgericht, met goed bezochte bijeenkomsten.

We kijken terug op een prettige samenwerking met het Steunpunt Basisvaardigheden.

Contactinformatie Steunpunt Tel mee met Taal per 1 januari 2019

Gemeenten

Het netwerk van centrumgemeenten zal vanaf 2019 worden beheerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De bijeenkomsten van het netwerk zullen worden voortgezet. Gemeenten met vragen over wet- en regelgeving kunnen bij de contactpersoon van de VNG terecht: Lydia Jongmans: lydia.jongmans@vng.nl

Subsidies

Voor vragen over de subsidieregeling van Tel mee met Taal kan iedereen terecht bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Als uitvoerder van de subsidieregeling heeft deze organisatie jarenlange ervaring met de verschillende subsidiemogelijkheden binnen Tel mee met Taal. In het voorjaar van 2019 zal een nieuwe subsidieronde worden geopend. Contactpersoon bij DUS-I is Saskia Frenken: OCWsubsidies@minvws.nl – 070 340 55 66. Klik hier voor alle contactinformatie.

Website Steunpunt Basisvaardigheden

De website van het Steunpunt Basisvaardigheden blijft tot september 2019 bereikbaar.

Tel mee met Taal

Overige vragen kunnen gemaild worden naar info@telmeemettaal.nl.