Geen NL, Geen bijstand 1

Het wetsvoorstel ‘Geen Nederlands, geen bijstand’ van Jetta Klijnsma ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Als de wet wordt aangenomen betekent dit dat de uitkering van anderstaligen die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn wordt gehalveerd of wordt stopgezet. Het Begint met Taal heeft haar bezorgdheid geuit, in een brief aan de minister, over de extra druk die dit voor de lokale vrijwilligersorganisaties met zich meebrengt.

Meer druk op vrijwilligersorganisaties

Het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal onderschrijft Het Begint met Taal: dat is noodzakelijk om deel uit te maken van onze samenleving.  Er moet dan wel een geschikt en toegankelijk taalaanbod beschikbaar zijn om de taal te leren. Vrijwillige taalbegeleiding is een belangrijke aanvulling op het formele taalaanbod. Steeds meer migranten kiezen ervoor gebruik te maken van non-formeel taalaanbod in plaats van het formele (betaalde)  aanbod. Hierdoor ontstaat nu al extra druk op de vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij Het Begint met Taal. Naar verwachting wordt deze vraag door dit wetsvoorstel alleen maar groter. Het Begint met Taal doet dan ook de aanbeveling aan de minister om voor voldoende voorzieningen voor formeel en non-formeel taalaanbod te zorgen voor mensen die de taal willen leren, maar hiervoor extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe en door wie wordt er getoetst?

Ook is Het Begint met Taal bezorgd over ‘hoe en door wie’ er wordt vastgesteld of iemand de taal wil leren of voldoende beheerst. Vanuit de praktijk van de bij ons aangesloten organisaties weten we dat een bepaalde groep anderstaligen de taal wel wil leren, maar daartoe niet in staat is. Bijvoorbeeld doordat ze ‘niet leerbaar’ zijn of zoveel psychische barrières hebben waardoor het eenvoudigweg niet mogelijk is om de taal zo te leren dat zij aan de taaleis voldoen. Het Begint met Taal adviseert om een voorziening op te nemen in de wet die regelt dat de uitvoerende uitkeringsinstanties voldoende kennis in huis hebben om dit vast te kunnen stellen.