Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die de samenhang in Nederland Logo-Oranje-Fondsversterken en ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Hieronder vallen ook initiatieven die zich richten op vluchtelingen. De komende maanden besteedt het Oranje Fonds in het bijzonder aandacht aan deze initiatieven. Het stelt geld beschikbaar om extra steun te bieden. Je kunt je aanvraag indienen tot 1 februari.

Voor wie?

Je kunt een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de opstart, verdere ontwikkeling of uitbreiding van een initiatief. Bijvoorbeeld initiatieven die vluchtelingen ondersteunen bij hun taalverwerving of toeleiden naar (vrijwilligers)werk. Ook projecten die vluchtelingen verbinden aan buurtgenoten komen in aanmerking. Wil je bijvoorbeeld vluchtelingen betrekken door samen te sporten en taalondersteuning te bieden? Dan steunt het Oranje Fonds je graag!

Voorwaarden

Om voor deze financiering in aanmerking te komen, dien je uiterlijk 1 februari 2017 een aanvraag in via het speciale aanvraagformulier. Aanvullende informatie en voorwaarden vind je op www.oranjefonds.nl/initiatieven-voor-vluchtelingen. Zodra de aanvraag ontvangen is, wordt deze beoordeeld. Hoe eerder je dat doet (ook komende tijd voor de deadline), hoe eerder je een reactie ontvangt.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op per e-mail: vluchtelingen@oranjefonds.nl. Of bel 030- 6564524 tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur en vrijdag van 14:00 uur tot 15:00 uur.

Voor aanvragen die niet aan de voorwaarden van deze oproep voldoen, maar mogelijk wel aansluiten bij de doelstellingen van het Oranje Fonds, kun je een aanvraag doen via de reguliere weg op www.oranjefonds.nl/aanvraag-indienen.

Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds richt zich op het bevorderen van de sociale cohesie en participatie in de Nederlandse samenleving. Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo’n 9.000 sociale initiatieven in Nederland. Dankzij deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.