taalcoachingSteunpunt Basisvaardigheden heeft bekendgemaakt dat de evaluatie van de wijzigingen rondom de WEB naar de Kamer is gestuurd.

In 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Gemeenten hebben een grotere bestedingsvrijheid gekregen voor de middelen die zij ontvangen om taal- en rekenopleidingen in te kopen voor laaggeletterden en laagtaalvaardige volwassenen.

Ook worden sinds 1 januari 2015 de beschikbare middelen niet langer aan individuele gemeenten overgemaakt, maar centraal toegekend aan de centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s. In de wetstekst stond ook dat de minister binnen drie jaar na inwerkingtreding – voor 1 januari 2018 – een evaluatie over de wet naar de Kamer dient te zenden.

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de evaluatie uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn de afgelopen anderhalf jaar veel gegevens opgevraagd en interviews gehouden met gemeenten en andere partijen. Het rapport is nu gereed en vandaag naar de Kamer gestuurd. Het nieuwe Kabinet zal t.z.t. hierop reageren en het rapport meenemen in haar beslissing rond het toekomstige beleid.
Hier kunt u het rapport inzien.

Bron: Steunpunt Basisvaardigheden