PrintETV.nl kondigde op het ‘Festival van het Leren 2016’ in Breda aan verder te gaan onder de naam Oefenen.nl. De naamsverandering van de stichting gaat gepaard met een compleet nieuwe huisstijl en een helder merkverhaal. De pay-off We leren altijd blijft omdat ook het doel van de organisatie gelijk blijft: mensen helpen bij het leren van basisvaardigheden.

Waarom Oefenen.nl?

Directeur Ben Vaske: “Oefenen.nl is al sinds 2011 hét platform van Nederland waar laagopgeleiden terecht kunnen voor het opdoen van basiskennis en het leren van basisvaardigheden. Programmaseries als Klik & Tik, Taalklas.nl en Lees en Schrijf! zijn bekend onder de doelgroep en bij betrokkenen. Men weet de weg naar het platform Oefenen.nl goed te vinden. Nu we de volledige focus op digitaal leren hebben gelegd en televisie geen onderdeel meer is van onze programma’s, is het een logische stap om de naam ETV.nl te laten vervallen. Daarmee nemen we zeker geen afstand van onze roots: video zal ook in de toekomst een belangrijk onderdeel zijn van onze programma’s. Wel denken wel dat de nieuwe naam ons zal helpen om vanuit één sterk merk te communiceren.”

Innovatief en actueel

Oefenen.nl zoekt steeds naar innovatieve manieren om het leren van basisvaardigheden aantrekkelijk en leuk te maken. Bijvoorbeeld met de nieuwe app Samen leren. Oefenen.nl is ook creatief in het zoeken naar oplossingen en samenwerkingen om zo snel en in te kunnen spelen op actualiteiten. Het programma Taalkit DUTCH bijvoorbeeld helpt sinds begin dit jaar vluchtelingen zonder status om snel na binnenkomst de Nederlandse taal te leren. De online oefenprogramma’s op www.oefenen.nl hebben meer dan 8.000 bezoeken per dag.

Hoe ziet Oefenen.nl eruit?

Oefenen.nl heeft een geheel nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo laat zien dat je digitaal oefent, thuis of onder begeleiding. Met een knipoog naar het kleurenpalet uit het oude logo en een strak en modern lettertype is eenvoud en herkenbaarheid gecreëerd. Vandaag is ook de geheel vernieuwde website Oefenen.nl gelanceerd. Niet alleen is de nieuwe huisstijl doorgevoerd, hij is ook qua functionaliteit fors verbeterd.

Samenwerken blijft uitgangspunt

De lancering was vandaag op ‘Festival van het leren 2016’ waar het opzetten van partnerschappen ten behoeve van ‘Een leven lang leren’ uitgangspunt is. Dat past Oefenen.nl perfect. Al zolang de stichting bestaat werkt zij samen met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Dit ziet ook Andree van Es (voorzitter Nationale UNESCO Commissie): “Ik roep gemeenten van harte op om Oefenen.nl te omarmen en te faciliteren daar waar het nodig is. Zodat nog meer mensen in staat worden gesteld zelf of onder begeleiding hun vaardigheden te verbeteren.”

Over Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Wij zijn Oefenen.nl. Wij stellen mensen in staat om digitaal basiskennis en basisvaardigheden op te doen. Om zich te ontwikkelen. Individueel en in het eigen tempo. Dit vergroot het zelfvertrouwen en maakt een sterkere participatie in de samenleving mogelijk. Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl is de statutaire naam van Oefenen.nl.

Noot voor de redactie

Meer informatie over het nieuwe Oefenen.nl? U kunt contact opnemen met Ben Vaske (directeur) via b.vaske@oefenen.nl of 070 762 2 762. Zie ook www.oefenen.nl.

Basisvaardigheden leren: nu op en mét Oefenen.nl