Op de algemene ledenvergadering van 28 november 2013 is de Ella Vogelaar benoemd tot nieuwe voorzitter van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Zij volgt hiermee Marius Ernsting op als boegbeeld van het Nederlandse vrijwilligerswerk.

Ella Vogelaar, bekend van onder andere haar werk als minister voor Wonen, Wijken en Integratie, is de nieuwe voorzitter van Vereniging NOV. Vogelaar over haar nieuwe functie: “Ik vind het een hele eer om de belangen te vertegenwoordigen van al die vrijwilligers in Nederland. Bijna de helft van de volwassen bevolking zet zich op de een of andere manier in voor een ander of voor de maatschappij. Het is geweldig om hun gezicht te mogen zijn.”

Vrijwillig en onverplicht

Vogelaar ziet een sterk toegenomen noodzaak om de belangen van de vrijwilligerssector te behartigen. “De rol van het vrijwilligerswerk is altijd al erg sterk geweest in Nederland. Binnen steeds meer beleidsterreinen van de Nederlandse overheid speelt het een steeds grotere rol en niet altijd op een positieve en ondersteunende manier. In mijn nieuwe rol als voorzitter wil ik mij sterk maken voor het vrijwillige karakter van het vrijwilligerswerk en de wil van mensen om zich onbetaald en onverplicht in te spannen voor de maatschappij. We moeten voorzichtig omgaan met dit kapitaal. Om met mijn voorganger te spreken: een actieve overheid en een actieve samenleving gaan hand in hand. Wie wil dat mensen nog meer zaken oppakken dan zij al doen, moet ook in die mensen investeren.”

Kritisch

De nieuwe voorzitter is kritisch over de versmalling van de Wmo naar alleen vrijwilligerswerk in de zorg, waar voorheen ook het brede vrijwilligerswerk werd ondersteund, over de decentralisatie waardoor landelijke vrijwilligersorganisaties in het nauw kunnen komen en over de onzorgvuldige wijze waarop wordt gesproken over ‘verplicht vrijwilligerswerk’ bijvoorbeeld in ruil voor een bijstandsuitkering. Aan de andere kant ziet zij tegenstrijdig beleid van Sociale Zaken als het gaat om mensen met een werkloosheidsuitkering: “Zij mogen dan vaak weer géén vrijwilligerswerk doen, terwijl ze daar wel een intrinsieke motivatie voor hebben. De werkloosheidswet (WW) behoeft dringend aanpassing.”

Vrijwilligersfamilie

Zelf komt Vogelaar uit een gezin waarin veel aan vrijwilligerswerk werd gedaan. Het is haar dan ook met de paplepel ingegoten. “Alleen voor mijn ministerschap heb ik mijn vrijwilligerswerk onderbroken.” Ook de voorzittersfunctie van Vereniging NOV is vrijwilligerswerk en onbezoldigd.

NOV verheugd

Vereniging NOV is zeer blij met haar aantreden. Directeur Els Berman: “Ella Vogelaar is een krachtige, maatschappelijk zeer betrokken persoonlijkheid met veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. Wij verwachten dat de vrijwilligerssector zeer veel baat zal hebben bij haar voorzitterschap.”