E-learning Het Begint met Taal-nieuwe filmpjes!

Stichting Het Begint met Taal en Stichting Lezen & Schrijven lanceren vijf nieuwe instructiefilmpjes voor vrijwilligers over taalcoaching aan anderstaligen. De eerste vijf filmpjes en animatie focussen op een-op-een-taalcoaching, in de nieuwe serie kijken we ook naar groepslessen, differentiatie en taal in de praktijk. Heb je na het kijken van de filmpjes vragen? Mail naar: info@hetbegintmettaal.nl

Terug naar filmpje 1 t/m 6

7. Leerdoel

Bekijk in dit filmpje tips om via praktijkopdrachten aan te sluiten bij het persoonlijk leerdoel van de deelnemer.

 • Stel samen een stappenplan op met haalbare kortetermijndoelen. Je kunt ook nog eens filmpje 2 ‘taaldoel‘ bekijken. Dit filmpje biedt handvatten om het doel van de deelnemer te achterhalen. 
 • Je stimuleert de deelnemer om initiatief te nemen door aan te sluiten bij zijn persoonlijke leerdoel tijdens de taalontmoetingen. Vraag hem eens om een tekst mee te nemen die hij niet begrijpt.
 • Bespreek regelmatig wat de deelnemer al heeft bereikt en aan welk onderdeel van het leerdoel jullie nog gaan werken.

8. Actieve werkvormen

In dit filmpje laten we zien hoe je deelnemers op een actieve manier kunt laten oefenen met taal. 

 • Focus per oefening op de vaardigheid die centraal staat. Geef ook gericht feedback en kondig van tevoren aan waarop je feedback gaat geven. Je kunt filmpje 5 over feedback bekijken voor meer informatie over feedback geven.
 • Sluit aan bij het niveau van de deelnemer. Oefeningen die te hoog gegrepen zijn, landen niet bij de deelnemer. Maak een selectie uit dit materiaal op onze site.
 • Richt je zo min mogelijk op grammatica. Het is belangrijk dat de deelnemer de Nederlandse taal in de praktijk leert te gebruiken. Je oefent dus met name spreek- en luistervaardigheid.

9. Taal uit de praktijk

De taalcoach en de deelnemer kijken in dit filmpje naar taal uit de praktijk. 

 • Voor een waardevolle taalontmoeting maak je tijd voor taal uit de praktijk. Nasrat heeft bijvoorbeeld een brief van de gemeente meegenomen die hij niet begrijpt. Samen met Edwin bekijkt hij wat er in de brief staat.
 • Oefen levensechte situaties: de deelnemers hebben het meest aan taal die ze kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk.
 • Focus op spreken en luisteren: dat zijn de vaardigheden die je het meest gebruikt als je een nieuwe taal leert, begin hier daarom mee. 

10. Oefenen: van taal ontvangen naar zelf produceren

Als je oefent volgens het ABCD-model, oefen je van receptief naar productief. De methode SpreekTaal is opgebouwd volgens het ABCD-model. Download SpreekTaal hier gratis en gebruik het tijdens de taalcoaching.

 • Volg, als je met de methode SpreekTaal werkt, de aangegeven volgorde van de oefeningen. Dan heb je de opbouw volgens het ABCD-model automatisch te pakken. Hop dus niet in willekeurige volgorde door de oefeningen.
 • In het filmpje zie je de A,B,C en D-oefeningen in SpreekTaal aangegeven. Dit kan wat snel gaan, pauzeer de film daarom even bij dit fragment. 
 • Stimuleer samenwerkend leren. Stuur twee taalmaatjes samen op pad en geef ze een specifieke rol. Laat twee deelnemers samen een spreekbeurt voorbereiden of bijvoorbeeld met een specifieke opdracht naar een instructiefilmpje kijken.

11. Oefenen in de praktijk

Haal inspiratie uit dit filmpje om taal in de praktijk te oefenen met je deelnemers.

 • Sluit aan bij het leerdoel van de deelnemer. Bedenk zinvolle uitstapjes in een taalrijke omgeving.
 • Koppel taalopdrachten aan de uitstapjes.
 • Bereid de taalopdrachten samen voor en bespreek ze na. Daardoor kun je reflecteren op hoe de taal in de praktijk is toegepast en wat een volgende keer anders kan. 
Terug naar filmpje 1 t/m 6

Het Begint met Taal wil de Bibliotheek Utrecht, Stichting Taal doet meer, Anja Valk, auteur Actief met Taal en mede-oprichter Taalbureau Olijhoek en Valk en Carola van der Voort, adviseur taalverwerving en taaldidactiek aan de Vrije Universiteit, bedanken voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze e-learning. De e-learningsfilmpjes zijn een coproductie van Het Begint met Taal en Taal voor het Leven.

TvhL

logo Het Begint met Taal