Disclaimer & privacy

Home/Disclaimer & privacy

Stichting Het Begint met Taal vindt de privacy van gebruikers van www.hetbegintmettaal.nl en mijn.hetbegintmettaal.nl heel belangrijk. Hieronder hebben we op een rij gezet wat we wel en niet doen met deze gegevens.

De gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wachtwoorden slaan we versleuteld op.

Als anderstalige geef je met aanmelding toestemming voor het opslaan van gegevens. Als anderstalige mag je al je gegevens ten alle tijden inzien bij de lokale coördinator.

Als vrijwilliger kun je je persoonlijke gegevens terugvinden en zelf aanpassen in je profiel. Je voornaam, achternaam en e-mailadres gebruiken wij voor e-mail updates en reminders en we delen deze met de anderstalige. Verder worden de persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Het betekent dat we gegevens niet delen met derden buiten onze organisatie. Het betekent ook dat gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor uitzonderingen genoemd in artikel 43 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ten behoeve van ontwikkeling van het systeem worden geaggregeerde gegevens bijgehouden over het gebruik van Mijn Het Begint met Taal.nl. Ook deze gegevens worden niet gedeeld.

In het geval van een fusie of overname met/door een ander bedrijf zal Stichting Het Begint met Taal de gegevens, of een deel hiervan delen met de nieuwe onderneming. In dat geval zal Stichting Het Begint met Taal haar best doen iedereen hiervan op de hoogte te stellen.

Auteursrecht

De inhoud van www.hetbegintmettaal.nl en mijn.hetbegintmettaal.nl en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Stichting Het Begint met Taal voorafgaand schriftelijke toestemming geeft.

Aansprakelijkheid

De medewerkers van de Stichting Het Begint met Taal gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij verkrijgen. De gebruiker bevestigt dat de door hem (eventueel) opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle informatie op de website van Stichting Het Begint met Taal (www.hetbegintmettaal.nl) en het systeem (mijn.hetbegintmettaal.nl) heeft een informatief karakter. Alhoewel Stichting Het Begint met Taal getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website niet garanderen.

Stichting Het Begint met Taal en de lokale organisaties achter Stichting Het Begint met Taal, accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de websites of de informatie die op de websites beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van www.hetbegintmettaal.nl en mijn.hetbegintmettaal.nl van tijd tot tijd te wijzigen en raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen. Op www.hetbegintmettaal.nl en mijn.hetbegintmettaal.nl zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Het Begint met Taal of de lokale organisaties achter de Stichting Het Begint met Taal zijn. Laatst genoemden zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Cookies

Stichting Het Begint met Taal maakt gebruik van functionele cookies om bij te houden of je ingelogd bent. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Op pagina’s buiten de Het Begint met Taal-applicaties worden analytics-cookies gebruikt om anonieme bezoekersinformatie te verzamelen. Dit doen we omdat we op basis van deze data de website en applicatie kunnen verbeteren.

Stichting Het Begint met Taal behoudt het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Februari 2018, Utrecht