“Toen ik net in Nederland was, was taalcoach Floor de belangrijkste persoon in m’n leven. Op m’n zoontje na dan”, aldus Erdal op de vraag waarom taalcoaching zo belangrijk is. Hij vertelde dit tijdens het werkbezoek dat we 20 december organiseerden voor CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins-Slot met het Bossche Taalnetwerk. Ons pleidooi: Een taalvrijwilliger voor iedere nieuwkomer en meer hulp bij de integratie.

Taalcoaching vergroot je wereld

Directeur Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal vertelde over de landelijke ontwikkelingen rondom taalcoaching. Steeds meer anderstaligen kloppen aan bij vrijwilligersorganisaties met een taalvraag. Er zijn lange wachtlijsten. Dit wordt deels veroorzaakt door de grotere instroom van vluchtelingen. Daarnaast hebben ook migranten die hier al langer zijn meer taal nodig dan ze op school leren, bijvoorbeeld om (vrijwilligers)werk te vinden. Ook vrijwilligersorganisaties zien de hulpvragen toenemen door de onoverzichtelijke inburgering. Taalcoaching is juist bedoeld als aanvulling op formeel onderwijs, voor-, tijdens,- of na de inburgering, niet als vervanging.

Vrijwilligerswerk komt van onderop

Hanke Bruins-Slot is Tweede Kamerlid voor het CDA en onderschrijft het belang van vrijwilligerswerk. Wat haar betreft mag vrijwilligerswerk nooit gebruikt worden om zorg of onderwijs in te vullen, ook niet bij de inburgering. Vrijwilligerswerk komt van onderop. De rol van de overheid is om hierbij te faciliteren met kennis, netwerken en het wegnemen van drempels. Vrijwilligerswerk zoals taalcoaching mag wat Bruins-Slot betreft nog veel meer waardering krijgen, want het heel erg belangrijk.

Bossche taalnetwerk

Het Bossche Taalnetwerk is een samenwerkingsverband van acht organisaties, waaronder Gilde ‘s-Hertogenbosch en bibliotheek ‘s-Hertogenbosch. In alle wijken zorgen de samenwerkingspartners ervoor dat mensen met een taalvraag ondersteuning krijgen. Dit gebeurt zowel een-op-een als in groepen. Professionals en vrijwilligers werken hierbij samen. De gemeente ’s-Hertogenbosch steunt hen daarbij.  Zij spannen zich bovendien in om in de wijken te achterhalen wie de lessen nodig hebben. De acht organisaties werken daarvoor intensief samen. Er wordt nu op diverse locaties les gegeven. Het loopt storm, en er is nu al dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Door het ondertekenen van een convenant hebben de deelnemende partijen hun samenwerking officieel gemaakt.

Landelijk steunpunt voor taalcoaching

Het Begint met Taal is het landelijke steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen. We versterken 161 vrijwilligersorganisaties met kennis, trainingen, materiaal, advies en innovatie. Ook vragen we landelijk meer aandacht voor het belang van taalcoaching. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat alle anderstaligen mee kunnen doen in onze samenleving.