Minister Bussemaker heeft vrijdag 24 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het budget voor volwasseneneducatie. Ze vertelt hierin over haar besluit om het educatiebudget per 1 januari 2018 nog niet over te hevelen naar het gemeentefonds.

In 2014 is de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs gewijzigd. Toen is ook besloten om het budget voor volwasseneneducatie aan contactgemeenten toe te kennen. Gemeenten gebruiken dit budget om taal- en rekencursussen aan laaggeletterde inwoners aan te bieden. De contactgemeente van de arbeidsmarktregio is verantwoordelijk voor het gebruik van de middelen op regionaal niveau. Deze nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeente zou per 1 januari 2018 ingaan.

In 2016 is begonnen met een evaluatie van de wetswijziging. Het onderzoek is nog bezig, maar er zijn al veel gegevens verzameld. De evaluatie van de wetswijziging wordt in juli 2017 afgerond. Dat is echter te laat voor gemeenten om een goed aanbod voor 2018 te regelen. Daarom heeft de minister, gebaseerd op de verzamelde gegevens, al een besluit genomen. Haar besluit luidt: het budget voor volwasseneneducatie blijft vooralsnog behouden. Bovendien gaat ze per 2018 mogelijk maken dat ook cursussen digitale
vaardigheden via het educatiebudget kunnen worden aangeboden . Dit omdat gemeenten hebben aangegeven dat zij het budget graag inzetten voor het aanbieden van cursussen voor alle basisvaardigheden. Op die manier kunnen gemeenten nog beter de individuele leervraag van de doelgroep centraal stellen.

Het voornemen is het budget op termijn over te hevelen naar het gemeentefonds. Een nieuw kabinet kan een definitieve keuze maken. In deze afweging zal het resultaat van het evaluatieonderzoek worden meegenomen. Ook kan het kabinet het toekomstige beleid op de aanpak van laaggeletterdheid en een leven lang leren meenemen in de beslissing.

De volledige brief lees je hier: Brief TK volwasseneneducatie feb 2017