taaltalentTaaltalent is een NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen. Deze doelgroep wil vaak in Nederland een opleiding volgen of een baan. Daarvoor is het belangrijk dat ze het inburgeringsexamen en het Staatsexamen NT2 Programma 1 halen. Taaltalent is een totaalmethode waarmee midden- en hoogopgeleide anderstaligen hun taalvaardigheid op niveau B1 van het ERK kunnen brengen. De anderstalige leert Nederlands op een communicatieve en interactieve manier. Het mooie is dat het boek werkt van basisvaardigheden naar vaardigheden die meer gericht zijn op taal waarmee je goed kunt functioneren in een opleiding of baan.

Taaltalent- deel 2 en deel 3

Naast Taaltalent biedt Uitgeverij Coutinho ook Taaltalent – deel 2 aan voor anderstaligen met niveau A1 die naar niveau A2 willen. Deze methode is met name gericht op de onderdelen lezen, luisteren en schrijven van het inburgeringsexamen. Met name grammatica, woordenschat, cultuur en studievaardigheden komen aan bod. In het najaar brengt Coutinho Taaltalent – deel 3 uit waarmee de anderstalige van niveau A2 naar niveau B1 wordt gebracht. Bij dit deel is een uitgebreide site beschikbaar met docentenmateriaal, toetsen, woordenlijsten en een sleutel bij de oefeningen uit het boek.

Check voor meer info: http://www.coutinho.nl/nt2