Taal_20150911_0036 (1)Onlangs publiceerde het Europees Migratienetwerk het rapport Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland: beleid en goede werkwijze. Dit rapport biedt onder meer antwoord op de vraag: Welke maatregelen voert de Nederlandse overheid uit om de arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten te bevorderen? In de samenvatting van het rapport is te lezen: “Om deze vraag te beantwoorden, gaat dit rapport in op de wettelijke kaders die de positie van deze personen, in deze studie aangemerkt als ‘statushouders,’ op de arbeidsmarkt bepalen ten opzichte van andere migranten en Nederlandse burgers.” Een boeiend rapport voor wie te maken krijgt met statushouders die aan de slag willen op de arbeidsmarkt.

Taal en oriëntatie

Paragraaf 3.1 van het rapport is gericht op taal en oriëntatie. Hier staat onder meer te lezen: “De Directie Samenleving en Integratie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van inburgering en de bestrijding van discriminatie en sociale spanningen. Binnen het inburgeringstraject nemen taal en oriëntatie in Nederland een belangrijke rol in.” Lees in deze paragraaf meer over inburgering in de praktijk, inburgering in de opvang en de participatieverklaring.

Bron: Rapport Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland.