Meer dan 600.000 anderstaligen doen door onvoldoende taalkennis niet mee in onze samenleving. Zij hebben weinig contacten, vinden moeilijk werk en benutten hun talenten niet voldoende. Dat is nadelig voor henzelf, hun omgeving en onze samenleving. Taalcoaching is een persoonlijke aanpak van dat probleem.

Taalcoaching houdt in dat vrijwilligers en anderstaligen wekelijks afspreken, één op één of in groepjes, om samen op een informele manier de taal te oefenen. Zo leren anderstaligen praktisch taalgebruik en kunnen ze ‘meters maken.’ Met anderstaligen bedoelen we mensen die Nederlands als tweede taal leren, zoals inburgeraars, asielzoekers, arbeidsmigranten, gezinsmigranten etc.

Vrijwilligersorganisaties bieden vier vormen van taalcoaching aan:

 • één op één taalcoaching aan huis; een vrijwilliger komt bij een anderstalige thuis om de taal te oefenen. Deze anderstalige is vaak aan huis gebonden, kwetsbaar of geïsoleerd.
 • SamenSpraak; een vrijwilliger en anderstalige spreken wekelijks af om Nederlands te praten. De focus ligt hierbij op het spreken en de locatie verschilt; de bibliotheek, de markt of gewoon thuis.
 • Taalcoaching in groepen; vaste kleine groepen anderstaligen oefenen op een interactieve manier de taal onder begeleiding van een vrijwilliger.
 • Taalcafés; laagdrempelige bijeenkomsten waarbij anderstaligen met elkaar en vrijwilligers over bepaalde thema’s praten.

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, brachten wij in september 2014 een netwerkbundel uit dat verhalen van ons bijzondere netwerk in beeld brengt. Alle organisaties die zich voor september 2014 bij ons aansloten staan in dit boek vermeld.

Meer kansen door taalcoaching

Meedoen in de samenleving begint met taal. Taalcoaching zorgt er voor dat anderstaligen hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen én sneller wegwijs worden in onze samenleving. Dankzij taalcoaching doen zij sneller mee als burgers, werknemers en ouders. De aanpak met vrijwilligers zorgt voor wederzijds begrip en persoonlijk contact. Taalcoaching is een belangrijke aanvulling op formeel onderwijs, geen vervanging.

De behoefte aan taalcoaching groeit. Steeds meer anderstaligen zijn op zoek naar een taalcoach. Ook willen tal van mensen zich inzetten als taalcoach. Wij ondersteunen 161 vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. We brengen de overheid, partners, vrijwilligersorganisaties en publiek samen om de toekomst van het taalcoachaanbod te waarborgen en het aanbod uit te breiden. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken. Zodat iedereen de mogelijkheid krijgt mee te doen in onze samenleving.

Bewezen effectief

Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt. Taalcoaching zorgt ervoor dat:

 • de zelfredzaamheid van anderstaligen verbetert;
 • het taalniveau en de participatie van anderstaligen toeneemt;
 • vrijwilligers een positiever beeld krijgen over de situatie van migranten;
 • 30% van de anderstaligen na het volgen van een taaltraject betaald werk gaat doen, 20% verder gaat met een cursus of opleiding en 18% gaat deelnemen aan een inburgeringsexamen.

Bronnen

 1. Verduurzamen van informele taalondersteuning – Verwey-Jonker Instituut (2013)
 2. Verduurzaming – Berenschot (2013)
 3. Meer dan taal alleen – Regioplan (2011)
 4. Aantal anderstaligen met een taalvraag – CINOP (2016)
moeder en kind krijgen les