Wat is taalcoaching?

Home/Wat is taalcoaching?

Taal is nodig voor het vinden van werk of een gesprek aanknopen op het schoolplein. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 600.000 migranten een taalvraag hebben. Door gebrek aan contact met Nederlandssprekenden oefenen ze de taal te weinig. Hierdoor is het moeilijk volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat is nadelig voor henzelf, hun omgeving en onze samenleving. Taalcoaching is een persoonlijke aanpak van dat probleem.

Wat is taalcoaching?

Taalcoaching is een simpel concept. Wekelijks ontmoeten een vrijwillige taalcoach en migrant elkaar om de Nederlandse taal te oefenen. Dit gebeurt één op één, in kleine groepjes of in een taalcafé. Door de persoonlijke aanpak kunnen de taalcoaches gericht werken aan de praktische taalvaardigheden die de deelnemer wil verbeteren. En door de informele aanpak ontstaat er vertrouwen. Dit is belangrijk om stappen te durven zetten. Een taalcoachtraject duurt gemiddeld één jaar. Taalcoaching is altijd gericht op het oefenen van de taal, bijvoorbeeld naast taalles op school. Taalcoaching is een belangrijke aanvulling op formeel onderwijs, geen vervanging. Met migranten bedoelen we mensen die Nederlands als tweede taal leren, zoals inburgeraars, asielzoekers, arbeidsmigranten, gezinsmigranten etc.

De coördinatoren van taalcoachorganisaties (maatschappelijke organisaties die taalcoaching organiseren) koppelen de taalcoaches en migranten. Zij voeren intakegesprekken met deelnemers,  werven, selecteren, begeleiden en trainen de taalcoaches en bewaken de voortgang van de taalcoachtrajecten.

Wat is de rol van Het Begint met Taal?

Het Begint met Taal vindt het belangrijk dat taalcoaching effectief is. Daarom versterken we 161 taalcoachorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. We geven advies, kennis, trainingen, materiaal en brengen organisaties met elkaar in contact. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat meer migranten mee kunnen doen.

Vier vormen van taalcoaching

Binnen ons platform onderscheiden we vier vormen van taalcoaching:

 • één op één taalcoaching aan huis; een vrijwilliger komt bij een taalleerder thuis om de taal te oefenen. Deze migrant is vaak aan huis gebonden, door bijvoorbeeld zorg van een familielid. Er is vaak sprake van eenzaamheid.
 • SamenSpraak; een vrijwilliger en taalleerder spreken wekelijks af om Nederlands te praten. De focus ligt hierbij op het spreken en de locatie verschilt; de bibliotheek, de markt of gewoon thuis.
 • Taalcoaching in groepen; vaste kleine groepen taalleerders oefenen op een interactieve manier de taal onder begeleiding van een vrijwilliger.
 • Taalcafés; laagdrempelige bijeenkomsten waarbij migranten met elkaar en vrijwilligers over bepaalde thema’s praten.

Omdat beelden veel meer zeggen dan woorden, brachten wij in september 2014 een netwerkbundel uit dat verhalen van ons bijzondere netwerk in beeld brengt. Alle organisaties die zich voor september 2014 bij ons aansloten staan in dit boek vermeld.

Bewezen effectief

Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt. Taalcoaching zorgt ervoor dat:

 • de zelfredzaamheid van migranten verbetert;
 • het taalniveau en de participatie van migranten toeneemt;
 • vrijwilligers een positiever beeld krijgen over de situatie van migranten;
 • 30% van de migranten na het volgen van een taaltraject betaald werk gaat doen, 20% verder gaat met een cursus of opleiding en 18% gaat deelnemen aan een inburgeringsexamen.

Taalcoaching vergroot je wereld

Meedoen in de samenleving begint met taal. Om de taal te kunnen spreken en oefenen heb je andere mensen nodig. Taalcoachorganisaties koppelen taalcoaches en migranten aan elkaar. Wekelijks oefenen zij de Nederlandse taal en maken uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bibliotheek of markt. Taalcoaching zorgt ervoor dat migranten hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller meedoen. Er ontstaan waardevolle contacten tussen mensen, zelfs vriendschappen. Het Begint met Taal vindt het belangrijk dat taalcoaching effectief is. Daarom versterken we 161 taalcoachorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. We geven advies, kennis, trainingen, materiaal en brengen organisaties met elkaar in contact. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat alle migranten mee kunnen doen.

Bronnen

 1. Verduurzamen van informele taalondersteuning – Verwey-Jonker Instituut (2013)
 2. Verduurzaming – Berenschot (2013)
 3. Meer dan taal alleen – Regioplan (2011)
 4. Aantal anderstaligen met een taalvraag – CINOP (2016)
moeder en kind krijgen les