Wat is taalcoaching?

Home/Wat is taalcoaching?

Taal is nodig voor het vinden van werk of een gesprek aanknopen op het schoolplein. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 600.000 anderstaligen een taalvraag hebben. Door gebrek aan contact met Nederlandssprekenden oefenen ze de taal te weinig. Hierdoor is het moeilijk mee te doen in de samenleving. Dat is nadelig voor henzelf, hun omgeving en onze samenleving. Taalcoaching is een persoonlijke aanpak van dat probleem.

Wat is taalcoaching?

Wekelijks ontmoeten een vrijwillige taalcoach en migrant elkaar om de Nederlandse taal te oefenen. Dit gebeurt één op één, in kleine groepjes of in een taalcafé. Taalcoaching is altijd gericht op het oefenen van de taal, bijvoorbeeld naast taalles op school. De taalcoaches gaan aan de slag met de vragen van de deelnemer. Door de informele aanpak ontstaat er vertrouwen. Dit is belangrijk om stappen te durven zetten. Taalcoaching is een belangrijke aanvulling op formeel onderwijs, geen vervanging.

Wat is de rol van Het Begint met Taal?

Het Begint met Taal is door taalvrijwilligersorganisaties opgericht om hen te versterken bij het slim organiseren van taalcoaching. We geven advies, kennis, trainingen, materiaal en brengen organisaties met elkaar in contact. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat meer anderstaligen mee kunnen doen.

Ruim 500 coördinatoren binnen ons netwerk zorgen ervoor dat taalcoaching goed georganiseerd is. Zij zijn de matchmakers tussen taalcoach en deelnemer. In het netwerkboek 2017 vertellen zij over hun drijfveer en mooie ervaringen.

Bewezen effectief

Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt. Taalcoaching zorgt ervoor dat:

  • de taalvaardigheid van anderstaligen wordt vergroot.
  • anderstaligen sneller meedoen in de samenleving. Na het volgen van een taalcoachtraject kunnen anderstaligen sneller hun eigen zaken regelen. Ook blijkt dat 30% nadien betaald werk gaat doen en 20% gaat verder met een cursus of opleiding.
  • vrijwilligers een positiever beeld krijgen van anderstaligen.
  • De combinatie van een goede taaldocent en het oefenen in de praktijk is de bewezen manier van goede taalverwerving. Taalvrijwilligers halen mensen uit hun isolement en maken het oefenen mogelijk.

Bronnen

  1. Verduurzamen van informele taalondersteuning – Verwey-Jonker Instituut (2013)
  2. Verduurzaming – Berenschot (2013)
  3. Meer dan taal alleen – Regioplan (2011)
  4. Aantal anderstaligen met een taalvraag – CINOP (2016)

Syrische Mounira wil kunnen studeren

Mounira & Ilse

Toen Mounira vanuit Syrië in Nederland aankwam wilde ze niets liever dan snel Nederlands leren zodat ze kan gaan studeren. Over haar taalcoach zegt zij: ‘In het ‘echt’ Nederlands praten met Ilse helpt me enorm om de taal sneller te leren.

Irakees Nasrat went aan Nederlandse cultuur

Nasrat leert Nederlands op school en oefent daarnaast met taalcoach Edwin. Het leven in Nederland is totaal anders dan in zijn land van herkomst Irak. Nasrat: “Ik heb 90% van mijn Nederlands van Edwin geleerd”. Ook leert Nasrat daardoor Nederland beter begrijpen.

Marokkaanse Latifa komt uit haar isolement

Voor de Marokkaanse Latifa was vooral het sociale contact met haar taalcoach erg belangrijk. Wegens haar ziekte is ze aan huisgebonden en raakte ze geïsoleerd. Nu spreekt ze wekelijks af met haar taalcoach: samen spreken ze Nederlands tijdens het handwerken. Gezellig!