Projecten

Home/Projecten

We zijn continu bezig met slimme manieren om taalcoaching zo effectief mogelijk te maken. Dankzij deze innovatie kunnen we taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat meer anderstaligen mee kunnen doen in onze samenleving.

Op dit moment werken we aan de volgende projecten:

Taalcoaching voor vluchtelingen

Veel taalcoachorganisaties kampen met lange wachtlijsten. Anderstaligen, waaronder veel vluchtelingen, willen graag zo snel mogelijk Nederlands leren. Het Begint met Taal wil het netwerk versterken door nieuwe coördinatoren op te leiden, zodat zij meer koppelingen kunnen vormen. We verzamelen voorbeelden uit de praktijk over hoe je taalcoaching efficiënt en effectief kunt organiseren. Dit heeft weer grote voordelen voor de coördinatoren: zij kunnen makkelijker vrijwilligers aansturen en bereiken betere resultaten. Dit project wordt gefinancierd door o.a. Kans fondsOranje FondsJanivoStichting het R.C. Maagdenhuis en Fred Foundation en loopt van mei 2016 tot mei 2018.

VIME: rollen en functies van taalcoaches

Aanleiding voor het project is de groeiende inzet van vrijwilligers bij tweede taalverwerving. De oorzaak: toenemende migratie en bezuinigingen op volwasseneneducatie. In Nederland zijn steeds meer anderstaligen met een taalvraag. Samen met het ITTA, ROC West-Brabant en internationale partners uit Slovenië, Denemarken en Groot-Brittannië onderzoeken we welke rollen en competenties vrijwilligers hebben bij tweede taalverwerving. We beschrijven de competenties die vereist zijn voor het uitvoeren van deze rollen. Ook zullen we beschrijven welke training voor elke rol gewenst is. Via diverse evenementen worden lokale partners uitgenodigd om mee te denken. Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van Erasmus+.

Ondersteunende organisaties

Kansfonds
Fonds 21
Janivo
Stichting het R.C. Maagdenhuis
OranjeFonds
Fred Foundation
Erasmus +
Ministerie van SZW
Ministerie van OCW