Projecten

Home/Projecten

We zijn continu bezig met innovatie en slimme manieren om taalcoaching zo effectief mogelijk te maken. Dankzij deze innovatie kunnen we taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat alle anderstaligen mee kunnen doen in onze samenleving.

Op dit moment werken we aan de volgende projecten:

Digitale leeromgeving voor taalvrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers zijn dringend nodig, helemaal nu de vraag naar taalcoaching zo groot is. Hoe werk je nieuwe taalvrijwilligers zo effectief mogelijk in, zonder dat het veel tijd kost? Met dit innovatieve project gaan we een praktisch digitaal inwerkprogramma ontwikkelen voor vrijwilligers die anderstaligen extra taalondersteuning geven. Tijdens het traject verbeteren taalvrijwilligers hun coachingsvaardigheden en leren ze hoe ze taalontmoetingen in kunnen vullen. Dit inwerkprogramma sluit goed aan op de praktijk van taalcoaching en helpt vrijwilligers om effectief aan de slag te gaan. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en loopt van april 2016 tot april 2018.

Taal & Toekomstperspectief: taalcoaching voor jongeren

Voor jongeren die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, geen netwerk en geen arbeidsvaardigheden hebben is het extra lastig om een baan te vinden. Steeds meer migrantenjongeren kloppen bij vrijwilligersorganisaties aan voor een taalvrijwilliger. Wij gaan een methode ontwikkelen voor deze groep jongeren samen met Taal doet meer (Utrecht), Stichting Piëzo (Zoetermeer), Gilde SamenSpraak Leiden en Bibliotheek Oostland (Pijnacker, Nootdoorp). Het traject bestaat uit 25 weken individuele taalcoaching en 2 groepsbijeenkomsten. De werkwijze beschrijven we in een methodiek die we landelijk uitrollen, zodat uiteindelijk vrijwilligersorganisaties overal in het land ermee aan de slag gaan. Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Fonds 21 en loopt van augustus 2016 tot augustus 2018.

Taalcoaching voor vluchtelingen

Veel taalcoachorganisaties kampen met lange wachtlijsten. Anderstaligen, waaronder veel vluchtelingen, willen graag zo snel mogelijk Nederlands leren. Het Begint met Taal wil het netwerk versterken door nieuwe coördinatoren op te leiden, zodat zij meer koppelingen kunnen vormen. We verzamelen voorbeelden uit de praktijk over hoe je taalcoaching efficiënt en effectief kunt organiseren. Dit heeft weer grote voordelen voor de coördinatoren: zij kunnen makkelijker vrijwilligers aansturen en bereiken betere resultaten. Dit project wordt gefinancierd door o.a. Kans fondsOranje FondsJanivoStichting het R.C. Maagdenhuis en Fred Foundation en loopt van mei 2016 tot mei 2018.

VIME: rollen en functies van taalvrijwilligers

Aanleiding voor het project is de groeiende inzet van vrijwilligers bij tweede taalverwerving. De oorzaak: toenemende migratie en bezuinigingen op volwasseneneducatie. In Nederland zijn steeds meer anderstaligen met een taalvraag. Samen met het ITTA, ROC West-Brabant en internationale partners uit Slovenië, Denemarken en Groot-Brittannië onderzoeken we welke rollen en competenties vrijwilligers hebben bij tweede taalverwerving. We beschrijven de competenties die vereist zijn voor het uitvoeren van deze rollen. Ook zullen we beschrijven welke training voor elke rol gewenst is. Via diverse evenementen worden lokale partners uitgenodigd om mee te denken. Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van Erasmus+.

Ondersteunende organisaties

Kansfonds
Fonds 21
Janivo
Stichting het R.C. Maagdenhuis
OranjeFonds
Fred Foundation
Erasmus +
Ministerie van SZW
Ministerie van OCW