Het Begint met Taal is het landelijke steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen. Met behulp van vrijwilligers, vaak één op één,  verbeteren anderstaligen hun Nederlands. We versterken 161 vrijwilligersorganisaties met kennis, trainingen, materiaal, advies en innovatie. Ook vragen we landelijk aandacht voor het belang van taalcoaching. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat alle anderstaligen mee kunnen doen in onze samenleving.

Visie

Meedoen in de samenleving begint met taal. Meer dan 600.000 anderstaligen doen door onvoldoende taalkennis niet mee in onze samenleving. Taalcoaching zorgt ervoor dat anderstaligen hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen én sneller wegwijs worden in onze samenleving. Dankzij taalcoaching doen zij sneller mee als burgers, werknemers en ouders. Vrijwilligers hebben tijd, energie en aandacht voor de ander. Hierdoor krijgen anderstaligen meer vertrouwen en zin om de taal te leren. Ook ontstaan waardevolle contacten tussen mensen. Zo wordt taalcoaching dus laagdrempelig, praktijkgericht en leuk. Taalcoaching is een belangrijke aanvulling op formeel onderwijs, zoals inburgering.

Missie

Wij willen taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, overal in Nederland. We zetten onze kennis en ervaring in bij het ondersteunen van maatschappelijke organisaties die taalcoaching aanbieden, zodat ze effectief kunnen functioneren en een waardevolle plek krijgen en houden in de samenleving.

Het Begint met Taal zorgt er samen met 161 lokale taalvrijwilligersorganisaties voor dat zo veel mogelijk anderstaligen mee kunnen doen in onze samenleving. We versterken coördinatoren en vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties met kennis, trainingen, materiaal, advies en innovatie. We vragen aandacht voor het belang van taalcoaching. Samen zorgen we dat taalcoaching effectief is en écht bijdraagt aan de integratie van migranten.

Waarom Het Begint met Taal?

 • Met Het Begint met Taal wordt jouw taalcoachproject effectiever en vergroot je bereik.
 • Het Begint met Taal ondersteunt lokale initiatieven met organisatieadviezen;
 • Het Begint met Taal ontwikkelt taalcoachmateriaal en stelt dat ter beschikking;
 • Het Begint met Taal verzorgt basis-en verdiepingstrainingen (ook online) voor vrijwilligers en coördinatoren;
 • Het Begint met Taal brengt je in contact met ervaren coördinatoren van taalcoachorganisaties uit heel het land;
 • Het Begint met Taal geeft landelijke bekendheid aan taalcoaching;
 • Het Begint met Taal geeft informatie en voorlichting aan iedereen die in taalcoaching geïnteresseerd is;
 • Het Begint met Taal bevordert een zo groot mogelijke spreiding van lokale initiatieven;
 • Het Begint met Taal is opgericht door bestaande, ervaren vrijwilligersorganisaties die behoefte hadden aan één landelijk aanspreekpunt, met als motto: niet meer het wiel opnieuw uitvinden.

Hoe het ooit begon…

Het Begint met Taal is in 2014 ontstaan door de fusie tussen Gilde SamenSpraak (GSS) en Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties (LNT). Het doel was om de effectiviteit en zichtbaarheid van taalcoaching te vergroten en versnippering tegen te gaan. Ook was er behoefte aan één landelijk aanspreekpunt voor startende organisaties. Ons motto: niet meer het wiel opnieuw uitvinden. Inmiddels zijn 161 taalcoachorganisaties bij ons unieke netwerk aangesloten.

Bureauteam

 

directrice Sylvia de Groot Heupnermedewerker Eline Dragtmedewerker Samira El Alamimedewerker Ilse van der Horst

Sylvia de Groot Heupner
directeur

Eline Dragt
projectleider

Samira el Alami
secretariaat

Ilse van der Horst
projectmedewerker

 

Vrijwilligers

 vrijwilliger Katja Tereshkova

Annelies Guit-Bos
koppelingssysteem

Roy Schelling
controller
Ekaterina Tereshkova
vormgeving

Bestuur

Het bestuur houdt toezicht op het dagelijks beleid en het vaststellen van de jaaroverzichten. Het wordt gevormd door:

 • Nel Buis, voorzitter
 • Didier Dohmen, penningmeester
 • Elwine Halewijn, bestuurslid
 • Barbera Hermans, bestuurslid
 • Anke van Kampen, bestuurslid
 • Ester Oosterveen, bestuurslid

Financiering

Stichting Het Begint met Taal heeft een ANBI-status. Dat betekent dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info vind je op de website van de Belastingdienst. Een gift is dus (onder voorwaarden) aftrekbaar.

Het Begint met Taal is een onafhankelijke stichting. We worden mede gefinancierd door de aangesloten vrijwilligersorganisaties, zodat we goed aansluiten op hun behoefte. Zij betalen jaarlijks een bijdrage. Daarnaast ontvangen wij projectsubsidies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Oranje Fonds, Fonds 21, Janivo, Kans Fonds en het Maagdenhuis.