Waarom we er zijn

Home/Waarom we er zijn

Wij willen dat iedereen in Nederland kan meedoen in onze samenleving. Voor zo’n 600.000 anderstaligen in Nederland is dat lastig omdat ze de taal (nog) niet goed spreken. Als landelijk platform ondersteunen wij ruim 170 vrijwilligersorganisaties die taalcoaching bieden aan anderstaligen. Wij helpen graag met advies, materialen en lobbywerk. Zodat elke week weer 11.000 vrijwilligers in gesprek gaan met 22.000 anderstaligen over het dagelijks (samen)leven.

We geloven dat taalcoaching je wereld vergroot

Meedoen in de samenleving begint met taal. Om de taal te kunnen spreken en oefenen heb je andere mensen nodig. Taalvrijwilligersorganisaties koppelen taalcoaches en anderstaligen aan elkaar. Wekelijks oefenen zij de Nederlandse taal en maken uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bibliotheek of markt. Taalcoaching zorgt ervoor dat anderstaligen hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller meedoen. Er ontstaan waardevolle contacten tussen mensen, zoals vriendschappen. 

We benutten de expertise van alle taalvrijwilligersorganisaties

In het land zijn meer dan 170 taalvrijwilligersorganisaties druk bezig met het slim organiseren van taalcoaching. In het netwerk is enorm veel expertise aanwezig. Het Begint met Taal zorgt ervoor dat deze kennis bij elkaar komt. We geven kennis door, verzamelen informatie en brengen organisaties met elkaar in contact. Nieuwe initiatieven kunnen zo gelijk aan de slag. Zo leren we van elkaar en wordt taalcoaching nóg effectiever.

We zorgen voor kwaliteit en continuïteit

Sommige taalvrijwilligersorganisaties bestaan al meer dan 40 jaar! Om dit te bereiken is het belangrijk dat je als organisatie kwaliteit biedt en zichtbaar bent. We hebben als platform veel kennis over hoe je taalcoaching effectief organiseert. Denk hierbij aan het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers en het inzetten van materiaal. Maar ook aan het versterken van coördinatoren: zij zijn ten slotte de onzichtbare krachten achter taalcoaching.

Onze uitgangspunten zijn:

  • De kansen en mogelijkheden van de lokale taalvrijwilligersorganisaties staat centraal.
  • De expertise uit het netwerk wordt optimaal benut en verspreid.
  • De theorie volgt uit de praktijk.
  • Het kan altijd nóg beter.

Mounira & Ilse
Mounira: ‘In het ‘echt’ Nederlands praten met Ilse helpt me enorm om de taal sneller te leren.’

We worden mede gefinancierd door:

Adessium FoundationKansfondsOranjeFonds
DioraptheStichting het R.C. Maagdenhuis
Erasmus +Ministerie van OCW
Fonds 21Ministerie van SZW
Fundatie Van den Santheuvel, SobbeFred Foundation