Over ons

Home/Over ons

Het Begint met Taal is het landelijk platform voor taalcoaching aan anderstaligen. We versterken 161 taalvrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Wekelijks koppelen zij 11.000 taalcoaches en 22.000 anderstaligen aan elkaar om Nederlands te oefenen. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat meer anderstaligen mee kunnen doen.

Taalcoaching vergroot je wereld

Meedoen in de samenleving begint met taal. Om de taal te kunnen spreken en oefenen heb je andere mensen nodig. Taalvrijwilligersorganisaties koppelen taalcoaches en anderstaligen aan elkaar. Wekelijks oefenen zij de Nederlandse taal en maken uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bibliotheek of markt. Taalcoaching zorgt ervoor datanderstaligen hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller meedoen. Er ontstaan waardevolle contacten tussen mensen, zoals vriendschappen.

Het Begint met Taal is door taalvrijwilligersorganisaties opgericht om hen te versterken bij het slim organiseren van taalcoaching. We geven advies, kennis, trainingen, materiaal en brengen organisaties met elkaar in contact. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, zodat meer anderstaligen mee kunnen doen.

Onze  uitgangspunten zijn:

 • De kansen en mogelijkheden van de lokale taalvrijwilligersorganisaties staat centraal.
 • De expertise uit het netwerk wordt optimaal benut en verspreid.
 • De theorie volgt uit de praktijk.
 • Het kan altijd nóg beter.

Hoe het ooit begon…

In 2008 is Het Begint met Taal (toen nog Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) opgericht door taalvrijwilligersorganisaties om hen te versterken bij het slim organiseren van taalcoaching. Het doel was om de effectiviteit en zichtbaarheid van taalcoaching te vergroten en versnippering tegen te gaan. Ook was er behoefte aan één landelijk aanspreekpunt voor startende organisaties. Ons motto was (en is): samen kunnen we meer bereiken dan alleen. In 2014 zijn Gilde SamenSpraak en Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties gefuseerd en onder de naam Het Begint met Taal verder gegaan.

Bureau en bestuur

Het bureauteam bestaat uit:

 • Sylvia de Groot Heupner – directeur (06-39550650)
 • Eline Dragt – projectleider (06-24145472)
 • Elise Zomer – relatiebeheerder (06-22428267)
 • Ilse van der Horst – projectmedewerker
 • Samira el Alami – secretarieel medewerker

Vrijwilligers:

 • Annelies Guit-Bos – beheerder registratiesysteem
 • Roy Schelling – controller
 • Ekaterina Tereshkova – vormgever

Het bestuur wordt gevormd door:

 • Nel Buis, voorzitter
 • Didier Dohmen, penningmeester
 • Elwine Halewijn, bestuurslid
 • Barbera Hermans, bestuurslid
 • Anke van Kampen, bestuurslid
 • Ester Oosterveen, bestuurslid

De bestuursleden van Het Begint met Taal zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. De salarissen van de betaalde medewerkers, inclusief de directeur, zijn conform de cao-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Financiering

Stichting Het Begint met Taal heeft een ANBI-status. Dat betekent dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info vind je op de website van de Belastingdienst. Een gift is dus (onder voorwaarden) aftrekbaar.

Het Begint met Taal is een onafhankelijke stichting. We worden mede gefinancierd door de taalvrijwilligersorganisaties. Daarnaast ontvangen wij projectsubsidies van o.a. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Oranje Fonds, Fonds 21, Kans Fonds en het Maagdenhuis.

Lees de mooie verhalen van coördinatoren over hun werk.